Viran täyttäminen PLM/2024/34

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.3.2024 13.00

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Ministeri

Antti Häkkänen

Esittelijä

Erityisasiantuntija Petri Laurila, p. +358 295 140 437

Esitys

Valtioneuvosto nimittää puolustusministeriön hallitussihteerin virkaan oikeustieteen maisteri Katariina Kuhasen 1.6.2024 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.