Viran täyttäminen OM/2024/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.3.2024 13.00

Oikeusministeriö

1) Itä-Suomen hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Turun hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 4) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Anna-Kaisa Ikonen

Esittelijä

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. +358 295 150 283

Asia

Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi käräjätuomari Mikko Tapio Ollikainen ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Pia Pauliina Porkka

Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi hovioikeudenneuvos Teija Marita Ahola

Virkoihin 3) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Camilla Maria Nissi ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Janne Valtteri Kartio

Virkaan 4) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Helena Katariina Virtanen

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Itä-Suomen hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan käräjätuomari Mikko Tapio Ollikaisen 1.9.2024 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Pia Pauliina Porkan 1.5.2024 lukien,

Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Teija Marita Aholan 1.4.2024 lukien,

Turun hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Camilla Maria Nissin 1.4.2024 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Janne Valtteri Kartion 1.4.2024 lukien ja

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijän Helena Katariina Virtasen 1.4.2024 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 1) *
  2. Tuomarinvalintalautakunnan esitystä (virat 1) täydentävä pöytäkirja *
  3. Ansioyhdistelmä (virat 1) *
  4. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  5. Ansioyhdistelmä (virka 2) *
  6. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 3) *
  7. Ansioyhdistelmä (virat 3) *
  8. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 4) *
  9. Ansioyhdistelmä (virka 4) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.