Hallituksen vuosikertomus

Hallituksen vuosikertomus kokoaa tiedot hallituksen toiminnasta sekä valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta. Lisäksi se listaa toimet, joihin hallitus on ryhtynyt eduskunnan päätösten johdosta.

Vuoden 2020 hallituksen vuosikertomus annettiin eduskunnalle valtioneuvoston yleisistunnossa 29. huhtikuuta 2021.

Hallituksen vuosikertomus 2020

Aiemmat vuosikertomukset

Hallituksen vuosikertomus 2019
Hallituksen vuosikertomus 2018
Hallituksen vuosikertomus 2017