Hallituksen vuosikertomus

Hallituksen vuosikertomus kokoaa tiedot hallituksen toiminnasta sekä valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta. Lisäksi se listaa toimet, joihin hallitus on ryhtynyt eduskunnan päätösten johdosta.

Vuoden 2018 hallituksen vuosikertomus annettiin eduskunnalle valtioneuvoston yleisistunnossa 25. huhtikuuta 2019.

Hallituksen vuosikertomus 2018