Hallituksen vuosikertomus

Hallituksen vuosikertomus kokoaa tiedot hallituksen toiminnasta sekä valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta. Lisäksi se listaa toimet, joihin hallitus on ryhtynyt eduskunnan päätösten johdosta.

Vuoden 2019 hallituksen vuosikertomus annettiin eduskunnalle valtioneuvoston yleisistunnossa 20. toukokuuta 2020.

Hallituksen vuosikertomus 2019