Hallituksen vuosikertomus

 

 

Hallituksen vuosikertomus kokoaa tiedot hallituksen toiminnasta sekä valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta. Lisäksi se listaa toimet, joihin hallitus on ryhtynyt eduskunnan päätösten johdosta.

Vuoden 2022 hallituksen vuosikertomus annettiin eduskunnalle valtioneuvoston yleisistunnossa 4. toukokuuta 2023.