Hallituksen esitykset

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 9 ja 46 §:ien väliaikaisesta muuttamisesta
OM valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus poikkeusolot 22.4.2021 13.00
Hallituksen esitys laiksi vesiliikennelain muuttamisesta
LVM valtioneuvoston yleisistunto 15.4.2021 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun muuttamisesta
OM valtioneuvoston yleisistunto 15.4.2021 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta
STM valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2021 13.00