Hallituksen esitykset

Eduskunta säätää uuden lain tai muuttaa vanhaa lakia hallituksen esityksestä tai kansanedustajan aloitteesta. Valtaosa laeista syntyy hallituksen esityksistä. 

Hallituksen esitykset

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ennakkoperintälain muuttamisesta

VM valtioneuvoston yleisistunto 16.5.2024 11.00

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta

VM valtioneuvoston yleisistunto 8.5.2024 13.00