Hallituksen esitykset

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimieseläkelain 142 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
STM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 2.4.2020 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta
STM valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä
TEM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 2.4.2020 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
VM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 2.4.2020 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
TEM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 26.3.2020 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
TEM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 24.3.2020 16.00
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 lisätalousarvioksi
VM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 20.3.2020 10.00