Hallituksen esitykset

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
OKM valtioneuvoston yleisistunto 23.5.2019 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioksi
VM valtioneuvoston yleisistunto 22.2.2019 14.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi
STM valtioneuvoston yleisistunto 7.2.2019 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
STM valtioneuvoston yleisistunto 13.12.2018 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
STM valtioneuvoston yleisistunto 13.12.2018 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 13.12.2018 13.00