Hallituksen esitykset

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta
STM valtioneuvoston yleisistunto 20.2.2020 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta
STM valtioneuvoston yleisistunto 6.2.2020 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lannoitevalmistelain muuttamisesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 6.2.2020 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta
LVM valtioneuvoston yleisistunto 30.1.2020 13.00