Hallituksen esitykset

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta
VM valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työaikalain muuttamisesta
TEM valtioneuvoston yleisistunto 14.11.2019 13.00