Hallituksen esitykset

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta
STM valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta
STM valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta
TEM valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläintautilain muuttamisesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00