Hallituksen esitykset

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi
STM valtioneuvoston yleisistunto 7.2.2019 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
STM valtioneuvoston yleisistunto 13.12.2018 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
STM valtioneuvoston yleisistunto 13.12.2018 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 13.12.2018 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 9 §:n muuttamisesta
VM valtioneuvoston yleisistunto 13.12.2018 13.00