Hallituksen esitykset

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työaikalain muuttamisesta
TEM valtioneuvoston yleisistunto 14.11.2019 13.00