Hallituksen esitykset

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä
TEM valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2018 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta
OKM valtioneuvoston yleisistunto 27.6.2018 11.00