Hallituksen esitykset

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläketukilain muuttamisesta
STM valtioneuvoston yleisistunto 18.10.2018 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta
STM valtioneuvoston yleisistunto 18.10.2018 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
STM valtioneuvoston yleisistunto 18.10.2018 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta
OKM valtioneuvoston yleisistunto 18.10.2018 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta
VM valtioneuvoston yleisistunto 18.10.2018 13.00