Harjoittelu EU:ssa

Euroopan unionin toimielimet eli instituutiot tarjoavat useita mahdollisuuksia harjoitteluun. Etenkin EU-urasta kiinnostuneille harjoittelu voi olla erittäin hyödyllinen kokemus. Harjoittelijoille annetut työtehtävät vastaavat tavallisesti nuorempien virkamiesten työtehtäviä, ja niistä saa hyvän kokonaiskuvan siitä, mitä EU-toimielimissä tehdään. EU toimii monilla eri politiikkasektoreilla, ja siksi harjoittelukin soveltuu monien eri alojen opiskelijoille.

Harjoittelijan kannattaa hakea ensisijaisesti sellaiseen yksikköön tai tehtävään, joka sopii parhaiten omaan koulutustaustaan ja omiin mielenkiinnon kohteisiin. Harjoitteluhakemukseen merkittyä ensimmäistä vaihtoehtoa pidetään tärkeimpänä ja hakemuksessa esitetyt toiveet otetaan huomioon lopullista valintaa tehtäessä.

Kaikilla toimielimillä on omat harjoittelijahakunsa, jotka ovat useimmiten pari kertaa vuodessa. Tarkemmat tiedot löytyvät kunkin toimielimen verkkosivuilta. Yleensä harjoittelupaikan tarjoava toimielin tai virasto maksaa harjoittelijalle apurahan, mutta eri toimielimiin otetaan tapauskohtaisesti myös sellaisia harjoittelijoita, jotka järjestävät itse oman rahoituksensa. Harjoittelijaksi hakevalla tulee olla vähintään kandidaatin tutkinto suoritettuna.

Harjoittelu Euroopan komissiossa (Bryssel, Luxemburg ja edustustot)

Komissio järjestää hiljattain korkeakoulututkinnon suorittaneille niin sanotun Blue Book -harjoitteluja, joiden aikana voi hankkia kokemusta komission toiminnasta ja EU:n toimielimistä laajemminkin. Kaikki komission pääosastot ottavat harjoittelijoita. 

Blue Book -harjoittelu suoritetaan Brysselissä, Luxemburgissa tai komission edustustoissa. Blue Book -harjoittelujakso kestää 5 kuukautta, ja harjoittelijaksi voivat hakea alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt. 

Harjoittelu Euroopan komission käännöstoimen pääosastolla (DGT)

Euroopan komissio ottaa kahdesti vuodessa kääntämisen tai muiden käännöstoiminnan kannalta sopivien alojen korkeakoulututkinnon suorittaneita kääntäjäharjoittelijoiksi käännöstoimen pääosastolle Brysseliin ja Luxemburgiin. Harjoittelun kesto on 5 kuukautta. Käännöstoimiston pääosasto tarjoaa lisäksi mahdollisuuden osallistua 1 kuukauden mittaiseen palkattomaan kääntäjäharjoitteluun. 

Hakulomakkeet ja ohjeet komission harjoitteluihin

Hakulomakeet ja -ohjeet ovat harjoittelupaikoista vastaavan komission harjoittelijatoimiston verkkosivustolla.

Harjoittelu Euroopan unionin neuvostossa (Bryssel)

Neuvoston pääsihteeristö tarjoaa vuosittain noin 100 harjoittelupaikkaa. Harjoittelujakson kesto on 5 kuukautta. Harjoittelujaksoja järjestetään kahdesti vuodessa.

Hakea voivat ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt tai jäsenvaltioiden virkamiehet, jotka ovat työskennelleet vähintään kolme vuotta tutkimus- tai suunnittelutehtävissä. Neuvoston pääsihteeristössä on myös rajattu määrä palkattomia harjoittelupaikkoja korkeakoulujen tai vastaavien oppilaitosten opiskelijoille, joiden tutkintovaatimuksiin kuuluu harjoittelu.

Harjoittelu Euroopan parlamentissa (Bryssel, Strasbourg, Luxemburg)

Euroopan parlamentti ottaa harjoittelijoita palkalliseen harjoitteluun kaksi kertaa vuodessa. Harjoittelujakso kestää 5 kuukautta. Harjoittelijaksi hakevalla tulee olla vähintään kandidaatin tutkinto suoritettuna.

Palkattomaan harjoitteluun otetaan harjoittelijoita kolme kertaa vuodessa. Harjoittelujakso kestää 1-4 kuukautta, mahdollisuus 2 kuukauden jatkoon. Hakea voivat erityisesti ne, joiden opintoihin kuuluu harjoittelujakso.

Lisäksi Euroopan parlamentti tarjoaa palkallisen harjoittelun vammaisille, jotka ovat valmistuneet korkeakoulusta tai henkilöille, joiden hakukelpoisuus ei täytä korkeakouluvaatimuksia. Harjoittelujakso kestää 5 kuukautta.

Parlamentin käännöstoimisto tarjoaa sekä palkallista että palkatonta harjoittelumahdollisuutta. Parlamentilla on mahdollisuus tarjota rajoitetussa määrin harjoittelujaksoja vastavalmistuneille, joilla on konferenssitulkin pätevyys ja joiden kieliyhdistelmä saattaa olla parlamentin kannalta hyödyllinen.

Muut harjoittelupaikat