Hoppa till innehåll

Sannings- och försoningskommissionen för samer

Statsrådet tillsatte sannings- och försoningskommissionen för samer den 28 oktober 2021. Ärendet bereddes i nära samarbete mellan företrädare för finska staten, sametinget och skoltarnas byastämma.

Målet för kommissionens arbete är att sammanställa och synliggöra samernas erfarenheter av finska statens och olika myndigheters agerande och de konsekvenser som detta har för samerna. Kommissionens mandattid löper ut den 31 december 2025.

Sannings- och försoningskommissionen bedriver sin verksamhet självständigt och oberoende. Två av dess fem kommissionsledamöter har utnämnts på framställning av statsrådet, två på framställning av sametinget och en på framställning av skoltarnas byastämma.

Kontaktinformation

Ulla Aikio-Puoskari, generalsekreterare 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, Sekretariatet för sannings- och försoningskommissionen för samer Telefon:0295160135   E-postadress: