Hyppää sisältöön

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio

Valtioneuvosto asetti Saamelaisten totuus- ja sovintokomission 28.10.2021. Asiaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Suomen valtion, Saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen edustajien kanssa. 

Komission työn tavoitteena on koota saamelaisten kokemukset Suomen valtion ja eri viranomaisten toimista ja siitä, millaisia vaikutuksia ja seurauksia toimilla on saamelaisille ja tehdä tämä tieto näkyväksi. Komission toimikausi jatkuu 31.12.2025 saakka.

Totuus- ja sovintokomissioon on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Komissioon kuuluu viisi komissaaria, joista kaksi on asetettu valtioneuvoston esityksestä, kaksi Saamelaiskäräjien esityksestä ja yksi Kolttien kyläkokouksen esityksestä.

Asettamispäätös saamen kielillä:

Mandaatti

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission mandaatti on valmisteltu vuoden 2019 aikana yhteistyössä saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen kanssa.

Mandaatti saamen kielillä:

Valmistelu

Hallitus käynnisti saamelaisasioita käsittelevän totuus- ja sovintoprosessin valmistelun lokakuussa 2017. Valtioneuvoston kanslia ja oikeusministeriö kartoittivat yhteistyössä Suomen saamelaiskäräjien kanssa, miten prosessi tulisi panna toimeen ja millainen riippumattoman komission tehtävän ja kokoonpanon tulisi olla.

Kesällä 2018 järjestettiin Saamenmaalla ja Suomen suurimmissa kaupungeissa kuulemiskiertue, jossa keskusteltiin prosessin herättämistä ajatuksista, komission mandaatista  sekä komissaareista ja heidän valintatavastaan. Kuulemiskiertueen aineistosta on koostettu raportti, joka on julkaistu kuudella kielellä. 

Työtä saamelaisten totuus- ja sovintokomission perustamiseksi jatkettiin pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti. Valtioneuvosto asetti Saamelaisten totuus- ja sovintokomission lokakuussa 2021.

Yhteystiedot

Ulla Aikio-Puoskari, pääsihteeri 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Saamelaisten totuus- ja sovintokomission sihteeristö Puhelin:0295160135   Sähköpostiosoite:


Inari Alanko, suunnittelija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Saamelaisten totuus- ja sovintokomission sihteeristö Puhelin:0295160245   Sähköpostiosoite:


Aslak Länsman, suunnittelija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Saamelaisten totuus- ja sovintokomission sihteeristö Puhelin:0295161040   Sähköpostiosoite:


Mervi Semenoff, suunnittelija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Saamelaisten totuus- ja sovintokomission sihteeristö Puhelin:0295161061   Sähköpostiosoite: