Hyppää sisältöön

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio

Valtioneuvosto asetti Saamelaisten totuus- ja sovintokomission 28.10.2021. Asiaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Suomen valtion, Saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen edustajien kanssa. 

Komission työn tavoitteena on koota saamelaisten kokemukset Suomen valtion ja eri viranomaisten toimista ja siitä, millaisia vaikutuksia ja seurauksia toimilla on saamelaisille ja tehdä tämä tieto näkyväksi. Komission toimikausi jatkuu 31.12.2025 saakka.

Totuus- ja sovintokomissioon on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Komissioon kuuluu viisi komissaaria, joista kaksi on asetettu valtioneuvoston esityksestä, kaksi Saamelaiskäräjien esityksestä ja yksi Kolttien kyläkokouksen esityksestä.

Yhteystiedot

Ulla Aikio-Puoskari, pääsihteeri 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Saamelaisten totuus- ja sovintokomission sihteeristö Puhelin:0295160135   Sähköpostiosoite: