Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Lausuntokierros
Sähköalan väliaikaista voittoveroa koskeva hallituksen esitysluonnos lausunnolle

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 2.12.2022 14.47
Tiedote

Lausunnolle lähtevässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sähkömarkkinoiden ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisista voittoveroista. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja lakiehdotuksesta viimeistään 12. joulukuuta.

Esityksen taustalla on Euroopan neuvoston asetus energiahätätoimista, jossa edellytetään kansallisia verotuksellisia toimia korkeista energianhinnoista johtuneiden voittojen leikkaamiseksi valtiolle samoin kuin hallituksen syksyn 2022 talousarvioneuvotteluissa tekemä linjaus sähköntuottajiin kohdistuvan voittoveron valmistelemisesta. 

Tavoitteena on leikata sähkön hinnan noususta aiheutuneita sähköalan yritysten kasvaneita voittoja väliaikaisella verolla valtiolle. Sähköä tuottaville ja myyville yrityksille säädettäisiin väliaikainen ylimääräisen voiton vero vuodelle 2023. Sen suuruus olisi 33 prosenttia yrityksen sähköliiketoiminnan tuloksesta siltä osin kuin se ylittää sähköliiketoimintaan sitoutuneen oman pääoman määrälle lasketun viiden prosentin tuoton. Sähköliiketoiminnan tuloksella tarkoitettaisiin sähköliiketoiminnan nettotulosta eli tulojen ja menojen erotusta. Tulojen veronalaisuus ja menojen vähennyskelpoisuus samoin niiden jaksottaminen määriteltäisiin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain säännösten mukaisesti.

Veroa sovellettaisiin yritysten voitoista maksettavan tuloveron lisäksi eikä vero olisi yritysten tuloverotuksessa vähennyskelpoinen. Verovelvollisuuden ulkopuolelle rajattaisiin vähäinen sähköliiketoiminta. Sähköliiketoimintaan kohdistuvana veron ulkopuolelle jäisi muun muassa kaukolämmön tuotanto yhteistuotantolaitoksissa. 

Verotuotto kertyisi valtiolle jälkikäteen vuonna 2024. Sen suuruus riippuu keskeisesti sähkön hintakehityksestä ja kotimaisen sähköntuotannon määrästä vuonna 2023 ja on siksi vaikeasti ennustettavissa. Arvioiden mukaan tuotto olisi 0,5-1,3 miljardia euroa. 

Vastaavantyyppistä veroa sovellettaisiin EU-asetuksen edellyttämällä tavalla myös eräiden fossiilisten polttoaineiden alan yritysten verovuoden 2023 voittoihin. Verotuotto arvioidaan tältä osin vähäiseksi.

Lausuntokierros päättyy 12. joulukuuta

Valtiovarainministeriö lähetti esitysluonnoksen lausuntokierrokselle perjantaina 2. joulukuuta. Lausuntoaika päättyy 12. joulukuuta. Lausuntokierroksen jälkeen ministeriö tekee tarvittavat muutokset lakiluonnoksiin. Hallituksen on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle vielä kuluvan vuoden aikana.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Laura Puro, puh. 0295 530 127 laura.puro(at)gov.fi
Finanssiasiantuntija Jussi Kiviluoto, puh. 0295 530 331, jussi.kiviluoto(at)gov.fi 

 
Sivun alkuun