Skip to content
Government and ministries
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 31.8.2017

Government Communications Department
31.8.2017 14.21
Tiedote 379/2017

Raha-asiainvaliokunnan istunnossa 31.8.2017 ei käsitelty ministeriöille puollettavia julkisia asioita. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen.

Back to top