Skip to content
Government and ministries
Media

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta 26.9.2019

Government Communications Department
26.9.2019 13.12
Tiedote 480/2019

Raha-asiainvaliokunnan istunnossa 26.9.2019 ei käsitelty ministeriöille puollettavia julkisia asioita. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen.

Back to top