Skip to content
Government and ministries
Media

Lääkehoidon tiedonhallinnan konsepti on julkaistu: asiakaskohtaisen lääkitystiedon hallinta paranee

Ministry of Social Affairs and Health
1.7.2020 10.39
Uutinen

Kansallisen lääkityslistan kehittäminen etenee. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut lääkehoidon tiedonhallinnan konseptin, joka kuvaa lääkehoidon tietojen kirjaamisen ja käytön tavoitetilan, edellytykset ja kehittämispolun.

Kansallinen lääkityslista on yksi lääkehoidon tiedonhallinnan keskeisiä kehittämiskohteita. Se on organisaatioriippumaton, ajantasainen lista potilaan tai asiakkaan lääkityksestä. Lääkityslista tulee sisältämään ammattihenkilöiden kirjaamat lääkemääräykset sekä kansalaisen itse kirjaamat tiedot käyttämistään lääkkeistä.

Lääkehoidon tiedonhallinta tehostuu
 

Kansallisen lääkityslistan on tarkoitus korvata erilliset alueelliset ja järjestelmäkohtaiset lääkityslistat. Tämä vähentäisi terveydenhuollon ammattihenkilöiden päällekkäistä työtä ja tehostaisi lääkitystiedon käyttöä tiedolla johtamisessa ja päätöksenteossa.

Lääkityslistan kehittämisen tavoitteena on parantaa ammattilaisen mahdollisuuksia saada kokonaiskäsitys potilaan lääkityksestä. Myös potilaan mahdollisuus hallita omia lääkitystietojaan paranee.

Lääkehoidon tiedonhallintaa on tarkoitus edistää merkittävästi seuraavien vuosien aikana. Lääkityslistan kehittäminen on osa lääkeasioiden tiekartan mukaista tiedonhallinnan kehittämistä.

Kansallisen lääkityslistan kehittäminen jatkuu tarvittavien lainsäädäntömuutosten valmistelulla. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee asiaa koskevat päätökset syksyllä 2020. Lääkityslistan kehittämistyö on laaja-alaista ja jatkuu useamman hallituskauden yli.

Lisätietoja


Erityisasiantuntija Sari Palojoki, [email protected]
Erityisasiantuntija Riikka Vuokko, [email protected]
Ylilääkäri Heikki Virkkunen, [email protected]

Back to top