Skip to content
Government and ministries
Media
Menu

Kolme vuotta täyttäneiden varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään

Ministry of Education and Culture 30.12.2019 10.48
Tiedote

Valtioneuvosto on päättänyt muuttaa päiväkotien henkilöstön ja lasten välistä suhdelukua. Muutoksen jälkeen päiväkodeissa on seitsemän lasta yhtä kasvattajaa kohden. Suhdeluvun muutos koskee kolme vuotta täyttäneitä lapsia, jotka ovat päiväkodissa yli viisi tuntia päivässä.

Muutos toteuttaa hallitusohjelmaan kirjatun vaatimuksen täysipäiväisestä, kokoaikaisesta subjektiivisesta varhaiskasvatusoikeudesta sekä yli 3-vuotiaiden ryhmäkokojen pienentämisestä.  Nykyinen suhdeluku, 1/8, on ollut voimassa 1.8.2016 lähtien.

Tavoitteena on parantaa varhaiskasvatuksen laatua. Kun kasvattajia on enemmän lapsia kohden, on heillä enemmän aikaa lapsille ja paremmat mahdollisuudet vastata kunkin lapsen yksilöllisiin tarpeisiin. Myös henkilöstön työhyvinvointi paranee.

Asetusmuutos astuu voimaan 1.8.2020 yhdessä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poiston kanssa.

Muutoksen taloudelliset vaikutukset on huomioitu valtion vuoden 2020 talousarvioesityksessä ja vuosia 2020 - 2023 koskevassa julkisen talouden suunnitelmassa.

Vuonna 2020 peruspalvelujen valtionosuuksiin lisätään 6,7 miljoonaa euroa, joka vastaa 5/12 täysistä kustannuksista. Vuodesta 2021 alkaen valtionosuuksiin on tarkoitus lisätä 16 miljoonaa euroa vuosittain. Koska kyseessä on kunnille laajeneva tehtävä, valtionosuus kattaa kustannuksista 100 prosenttia.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Marjaana Larpa, 0295 330 350. [email protected]

Back to top