Government and ministries Media
Menu

Ministrarna Andersson och Kosonen deltar i Unescos generalförsamling

Undervisnings- och kulturministeriet 11.11.2019 9.09 | Publicerad på svenska 11.11.2019 kl. 13.49
Pressmeddelande
Unescos 37. generalförsamling
Unescos 37. generalförsamling

Undervisningsminister Li Andersson deltar i FN: s organisation för utbildning, vetenskap och kultur Unescos generalförsamling i Paris den 13 –14 november 2019. Forsknings - och kulturminister Hanna Kosonen deltar i kulturministrarnas forum i anslutning till generalförsamlingen den 19 november.

Unescos 40: e generalförsamling äger rum 12 –27.11 .2019. Generalförsamlingen beslutar bland annat om Unescos program och budget för 2020-2021 och inleder en debatt om beredningen av nästa strategi på medellång sikt för 2022-2029, som ska beslutas vid generalförsamlingen 2021.

Generalförsamlingen har också till uppgift att välja nya ledamöter i förvaltningsrådet och medlemmar i ett flertal andra mellanstatliga organ i stället för dem som är i tur att avgå.. Finland blev vid föregående generalförsamling vald till förvaltningsrådet för perioden 2018 –2021

Minister Li Andersson leder Finlands delegation och håller Finlands huvudanförande i plenum torsdagen 14.11.

I samband med generalförsamlingen ordnas ett flertal sidoevenemang, såsom undervisningsministermötet som granskar högskoleutbildningen och kulturministrarnas forum, där Finland representeras av forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen. Minister Kosonen besöker dessutom OECD och Finlands kulturinstitut i Frankrike.

Finland ordnar tillsammans med Indien och Unesco ett officiellt sidoevenemang om medieläskunnighet, inkl. spelläskunnighet, som omfattar en särskild Games Bar-utställning (12 –22.11). På utställningen kan mötesdelegaterna testa mobilspel, inklusive s.k. serious games (pedagogiska och nyttiga spel), och som beaktat hållbar utveckling när innehållet planerats.

Mer information och intervjuförfrågningar:

Touko Sipiläinen, minister Anderssons specialmedarbetare, undervisnings - och kulturministeriet, tfn 0295 3 30143.
Satu Mäki-Lassila, minister Saarikkos specialmedarbetare, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 103

Mer information om Unesco och generalförsamlingen:

kulturrådet Zabrina Holmström, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 3 30114, gsm 040 768 40 753 1284
Piia Immonen-Seuguenot, specialsakkunnig, Finlands ständiga representation vid Unesco, tfn +33-1- 4568 3433, gsm +33-6 25 58 69 49

Hanna Kosonen Kultur Li Andersson Utbildning
Back to top