Skip to content
Government and ministries
Media
Menu

Det övergripande ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna till fem områden

Government Communications Department 23.3.2014 13.09
Pressmeddelande 114/2014

Regeringspartierna har i dag tillsammans med oppositionspartierna kommit överens om att genomföra en genomgripande social- och hälsovårdsreform som ska trygga finländarnas centrala välfärdstjänster under kommande årtionden.

Avsikten är att samtliga social- och hälsovårdstjänster ska tillhandahållas av fem starka regionala områden. Områdena bygger på de nuvarande specialupptagningsområdena och stöder sig på befintliga, fungerande strukturer.

De nya områdena ansvarar för social- och hälsovården och ska utgöra en tydlig förvaltning i ett steg för social- och hälsovårdstjänsterna. Förvaltningsmodellen för de nya områdena är samkommunen. De ska finansieras av kommunerna enligt den viktade kapitationsprincipen. Reformen avanceras dock som en egen helhet tillsammans med den finansieringsutredning som redan inletts. Samtidigt stärker man den nationella styrningen i syfte att säkerställa regional jämlikhet och ekonomisk effektivitet.

Utgångspunkten för reformen är en fullständig integrering av social- och hälsovårdstjänsterna av en stark regional arrangör. Målet är obrutna servicekedjor. Detta är viktigt med tanke på människornas hälsa och välmåga. Integreringen av social- och hälsovårdstjänsterna och tillräckligt stora befolkningsunderlag har en betydande positiv inverkan på hållbarhetsunderskottet inom den offentliga ekonomin.

Ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna ska i fortsättningen innehas av fem områden. Kommunerna deltar fortsättningsvis i serviceproduktionen. Närservicen, såsom hälsocentralerna, hemservicen för äldre och tjänsterna inom socialvården ska även i framtiden finnas nära den enskilda människan.

Det är fråga om en stor reform som kräver en gemensam fortsatt beredning. Reformen bereds huvudsakligen som tjänsteuppdrag, med stöd av experter. Dessutom tillsätts en parlamentarisk styrgrupp under ledning av omsorgsminister Susanna Huovinen. Alla partier är representerade i gruppen. Målet är att propositionen ska färdigställas före utgången av maj och sändas på remiss i juni. Propositionen överlämnas till riksdagen i höst.

Förberedelserna inför reformen inleds utan dröjsmål. Reformen bereds så att de språkliga rättigheterna enligt grundlagen tryggas. De nya områdena, som ansvarar för social- och hälsovårdstjänsterna, ska i enlighet med tidigare planer inleda sin verksamhet den 1 januari 2017.

Back to top