Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Köpare utanför EU- och EES-området behöver tillstånd för fastighetsköp från ingången av 2020

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 28.10.2019 10.00 | Publicerad på svenska 28.10.2019 kl. 10.10
Pressmeddelande

Vid ingången av 2020 träder en omfattande laghelhet i kraft. Ett centralt element i den är tillståndsplikten för fastighetsförvärv i Finland som omfattar köpare utanför EU- och EES-området. Syftet med tillståndsprocessen är inte att fördröja eller försvåra den utländska fastighetshandeln i Finland, men den ger vid behov staten möjlighet att ingripa i sådan fastighetsupphandling som kan anses äventyra den nationella säkerheten.

I och med de nya lagarna blir försvarsministeriet tillståndsmyndighet, som behandlar tillståndsansökningarna och fattar beslut om tillstånden i hela Finland med undantag för Åland. I praktiken ska köpare utanför EU- och EES-området ansöka om tillstånd för fastighetsförvärvet antingen innan fastighetsköpet eller inom två månader efter det. I initialskedet lämnas ansökan på blankett och senare genom det elektroniska ärendehanteringssystemet.

Försvarsministeriet har på sina webbsidor www.defmin.fi sammanställt de viktigaste uppgifterna om reformen. Sidorna kompletteras under hösten allteftersom tillståndsprocessens olika faser preciseras.

Vid försvarsministeriets fastighets - och miljöenhet ges närmare upplysningar av Matias Warsta, miljöråd, tfn 0295 140 450 och Anu Sallinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 140 335 samt vid lagstiftningsenheten av Perttu Wasenius, regeringssekreterare, tfn 0295 140 603.

Back to top