Skip to content

EU:n liikkuvuuspaketti tuo uusia sääntöjä maantiekuljetuksiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 31.7.2020 10.14 | Julkaistu suomeksi 29.3.2023 klo 9.58
Tiedote

EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin sosiaali- ja markkinaosio on julkaistu 31.7.2020 Euroopan unionin virallisessa lehdessä aiemmin neuvotteluissa saavutetun yhteisymmärryksen mukaisesti. Liikkuvuuspaketti selkeyttää alan aikaisemmin epäselviä säännöksiä ja yhtenäistää niiden soveltamista eri jäsenmaissa. Yhtenäiset säännöt edistävät myös kaikkien tienkäyttäjien liikenneturvallisuutta.

Liikkuvuuspaketin soveltaminen alkaa ajo- ja lepoaikojen joustojen osalta 20.8.2020. Markkinoille pääsyä koskevan asetuksen ja työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin sääntöjä aletaan soveltaa 18 kuukauden kuluttua säädösten voimaantulosta. Tästä poikkeuksena ovat ajopiirtureita koskevat erityiset määräajat.

Liikkuvuuspaketin tavoitteena on yhtenäistää EU:n tieliikenteen sisämarkkinoiden sääntelyä, parantaa kuljettajien työoloja sekä tehostaa valvontaa. Pakettiin kuuluvat seuraavat säädökset: asetus maanteiden tavaraliikenteen markkinoille ja maanteiden tavara- tai henkilöliikenteen harjoittajan ammattiin pääsystä, asetus kuljettajien enimmäistyöajasta ja vähimmäislepoajoista sekä ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta sekä direktiivi valvontavaatimusten tarkistamisesta ja työntekijöiden lähettämiseen liittyvistä säännöistä.

Uusilla säännöillä otetaan käyttöön kansainvälisiä kuljetuksia hoitavien kuljettajien lähettämistä koskevat erityissäännöt. Tarkoituksena on parantaa kansainvälisiä kuljetuksia tekevien kuljettajien työ- ja sosiaalisia oloja sekä varmistaa, että rahtiliikenteen harjoittajilla on yhtäläinen vapaus tarjota palvelujaan EU:n sisämarkkinoilla.

Erityissääntöjä sovelletaan kabotaasiin sekä kansainvälisiin kuljetuksiin. Kabotaasi tarkoittaa valtion sisäistä kuljetusta toisessa maassa rekisteröidyllä ajoneuvolla. Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät kuitenkin läpikulkukuljetukset, kahdenväliset kuljetukset sekä sellaiset kahdenväliset kuljetukset, joihin liittyy kaksi ylimääräistä lastausta tai purkamista.

Järjestelmällisen kabotaasin estämiseksi vaaditaan neljän päivän karenssiaika ennen kuin kabotaasiliikennettä voi harjoittaa samassa maassa samalla ajoneuvolla.

Kuljetusyritysten on järjestettävä aikataulunsa siten, että kansainvälisessä tavaraliikenteessä toimivat kuljettajat voivat palata kotiin säännöllisesti, työaikataulusta riippuen kolmen-neljän viikon välein. 

Rahtiliikenteen harjoittajien täytyy voida osoittaa, että ne toimivat aktiivisesti jäsenmaassa, johon ne on rekisteröity. Näin ollen myös rekkojen on vähintään kahden kuukauden välein käytävä rekisteröintimaassaan. Tarkoituksena on estää niin kutsuttujen postilaatikkoyritysten syntymistä ja toimintaa.

Uusien sääntöjen myötä pitkä laivamatka voidaan jatkossa hyödyntää lepoaikana ja lisäksi kuljettajan vuorokautiseen enimmäisajoaikaan tulisi kotiinpaluussa joustoa yhden tunnin verran viikkolevon pitämiseksi. Vaihtoehtoisesti kuljettaja voi pidentää ajoaikaa kahdella tunnilla normaalin viikkolevon pitämiseksi, kunhan ensin on pidetty puolen tunnin tauko.

Valvonnan tehostamiseksi kansainvälistä liikennettä harjoittaviin ajoneuvoihin tulee asentaa automaattisesti muun muassa rajojen ylittämistä sekä ajo- ja lepoaikoja tallentava älykäs ajopiirturi vuoteen 2023 mennessä. EU-säädökset koskevat jatkossa kuorma- ja linja-autojen lisäksi myös kansainvälisessä liikenteessä kaupallisessa tavarankuljetuksessa toimivia, yli 2,5-tonnisia pakettiautoja.

Kansallisen lainsäädännön valmistelu alkaa syksyllä.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Elisa Vornanen, 050 511 6405

EU:n virallinen lehti