Skip to content
Government and ministries
Media
Valtioneuvosto frontpage

Suomi käytti kehitysyhteistyöhön 935 miljoonaa vuonna 2017

Ulkoministeriö
9.4.2018 16.49
Tiedote

Suomi käytti kehitysyhteistyöhön 935 miljoonaa euroa vuonna 2017. Tämä vastasi 0,41 prosenttia maamme bruttokansantulosta. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD julkisti vuoden 2017 kehitysyhteistyötä koskevat alustavat tiedot tänään 9. huhtikuuta.

Suomen kehitysyhteistyöksi laskettavien menojen määrä ja bruttokansantulo-osuus laskivat vuonna 2017 edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2017 menoja oli kokonaisuudessaan 21 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2016. Bruttokansantulo-osuus puolestaan laski 0,44 prosentista 0,41 prosenttiin. Bruttokansantulo-osuudella mitaten Suomi oli EU-maista yhdeksänneksi suurin.

Suomen menojen määrä ja bruttokansantulo-osuus laskivat, koska käytössä oli aiempaa vähemmän määrärahoja. Myös pakolaisten vastaanoton kehitysyhteistyöksi laskettavat kulut laskivat: vuonna 2017 ne olivat 69 miljoonaa euroa, mikä merkitsi 49 miljoonan euron ja 42 prosentin laskua edellisvuoteen verrattuna. Toisaalta kehitysyhteistyöksi laskettavat finanssisijoitukset puolestaan kasvattivat kokonaismaksatuksia edellisvuodesta 68 miljoonalla eurolla.

Suomen kehitysyhteistyörahoituksesta merkittävä osa kulki EU:n ja muiden monenkeskisten järjestöjen kuten YK:n ja Maailmanpankkiryhmän kautta. Esimerkiksi EU:n kehitysyhteistyöbudjetista Suomen osuus oli 130 miljoonaa euroa ja Euroopan kehitysrahastossa 60 miljoonaa euroa. Humanitaariseen apuun kohdennettiin vuonna 2017 yhteensä 94 miljoonaa euroa, josta kahdenvälistä apua oli 39 miljoonaa euroa. Kahdenvälisistä kumppanimaista suurimmat olivat vuonna 2017 (miljoonaa euroa): Afganistan (18), Nepal (17), Etiopia (17) ja Mosambik (14).

EU:n kehitysapu pysyi ennallaan

OECD:n tilastojen mukaan virallinen kehitysapu oli vuonna 2017 yhteensä 130 miljardia euroa. Pelkästään OECD:n kehitysapukomiteaan kuuluvissa maissa osuus putosi hieman edellisvuodesta: tänä vuonna apu oli keskimäärin 0,31 prosenttia maiden bruttokansantulosta, kun se viime vuonna oli 0,32 prosenttia.

EU-maiden julkiset kehitysyhteistyömaksatukset olivat vuonna 2017 yhteensä 73,4 miljardia euroa. EU-maissa maksatukset pysyivät suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Suurimmat kehitysyhteistyön rahoittajat olivat Yhdysvallat, Saksa, Britannia, Japani ja Ranska. OECD:n kehitysapukomitean (DAC) jäsenmaista YK:n tavoitteeseen nostaa kehitysapu vähintään 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta pääsivät jo perinteiset rajan ylittäjät Ruotsi, Norja, Tanska, Luxemburg ja Britannia. Muista rahoittajista yli 0,7 prosentin nousivat myös Turkki (0,95 %) ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat (1,31 %).

Kehitysyhteistyömaksatukset nousivat yhteensä 11 OECD:n jäsenmaassa, eniten Ranskassa, Italiassa, Japanissa ja Ruotsissa. Avun määrä puolestaan laski edellisvuodesta 18 jäsenmaassa. Tätä selittää pääasiassa Eurooppaan tulleiden pakolaisten määrän ja siten myös pakolaiskuluihin käytettyjen varojen lasku.

Lisätietoja: osastopäällikkö Satu Santala, kehityspoliittinen osasto puh. +358 295 351 815 sekä tarkastaja Juhani Koskinen, kehitysyhteistyön hallinto- ja oikeusyksikkö, puh. +358 295 351 226.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Back to top