EU-ministerivaliokunnassa useita Suomen EU-puheenjohtajakauden asioita

Valtioneuvoston viestintäosasto 14.6.2019 11.09
Tiedote 309/2019

EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan perjantaina 14. kesäkuuta useita asioita, jotka ovat keskeisesti esillä heinäkuussa alkavalla Suomen EU-puheenjohtajakaudella. Näitä kysymyksiä ovat muun muassa avoimuus ja oikeusvaltiokysymykset.

EU-ministerivaliokunta linjasi, että Suomen EU-puheenjohtajakauden aikana tiedot ministerien EU-asioita koskevista tapaamisista edunvalvontaorganisaatioiden eli lobbareiden kanssa julkaistaan puheenjohtajakauden verkkosivulla (EU2019.FI). Julkaistavat tiedot sisältävät muun muassa edunvalvontaorganisaation nimen ja tapaamiseen sovitut aiheet. Suomi toimii ja viestii puheenjohtajakaudellaan avoimesti ja pyrkii edistämään myös EU:n avoimuutta monin tavoin.

Puheenjohtajakaudellaan Suomi pyrkii vahvistamaan myös oikeusvaltioperiaatteen sekä unionin muiden yhteisten arvojen kunnioittamista. Oikeusvaltioperiaate on yksi unionin toiminnan kulmakivistä, ja sillä on läheinen yhteys demokratian sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen.

EU-ministerivaliokunta käsitteli myös Euroopan komission laajentumispakettia. Suomi tukee komission esitystä jäsenyysneuvotteluiden aloittamisesta Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa. Suomi katsoo komission tavoin, että laajentumispolitiikka on investointi koko Euroopan rauhaan, vakauteen, turvallisuuteen ja talouskasvuun. Jäseniksi voidaan ottaa vain maita, jotka täyttävät täysin jäsenyyskriteerit. Laajentuminen on esillä yleisten asioiden neuvostossa (18.6.). Neuvoston muita asioita ovat unionin seuraava monivuotinen rahoituskehys sekä kesäkuun Eurooppa-neuvoston valmistelu.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta käsitteli unionin vuoden 2020 talousarvioesitystä sekä EU:n Venäjälle asettamien rajoittavien toimien jatkamista uudelleen. Rajoittavat toimet eli talouspakotteet on asetettu Venäjän Ukrainan tilannetta epävakauttavien toimien vuoksi.

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja myös seuraaviin neuvostoihin:

  • Ulkoasiainneuvosto (17.6.)
  • Maatalous- ja kalastusneuvosto (18.6.)

Ulkoasiainneuvoston keskusteluaiheina ovat EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan vahvistaminen, EU:n globaalistrategian toimeenpano sekä Sudanin tilanne. Maatalous- ja kalastusneuvosto puolestaan käsittelee maatalouspolitiikan uudistamista, Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa sekä vuoden 2020 kalastusmahdollisuuksia.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319, erityisavustaja (EU-asiat) Pilvi-Elina Kupias p. 0295 160 995, EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia