Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Statsminister Sipiläs regering avgår, fortsätter som expeditionsministär

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 8.3.2019 10.57 | Publicerad på svenska 8.3.2019 kl. 11.29
Pressmeddelande

Statsminister Juha Sipilä lämnade idag in regeringens avskedsansökan till republikens president. Presidenten beviljade regeringens avgång på Talludden kl. 10.00 och bad Sipiläs regering att fortsätta som expeditionsministär. Statsministern håller en presskonferens på Villa Bjälbo ca kl. 10.45.

Ytterligare information: Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821 

Juha Sipilä
Back to top