Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade Finlands Natopartnerskap, Ryssland och läget i Ukraina

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 22.12.2021 12.55 | Publicerad på svenska 23.12.2021 kl. 10.10
Pressmeddelande 750/2021
Utvan kuvituskuva

Den 22 december 2022 diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott aktuella frågor som rör Natos utveckling och Finlands Natopartnerskap. Finland fortsätter sitt intensiva partnerskapssamarbete med Nato.

Presidenten och ministerutskottet diskuterade också frågor som rör Ryssland. De tog upp regionala, internationella och bilaterala frågor. 

Därtill diskuterade presidenten och ministerutskottet det aktuella läget angående Ryssland och Ukraina. 

Ytterligare information: Piritta Asunmaa, avdelningschef, tfn 0295 350 353, Marja Liivala, avdelningschef (Ryssland, Ukraina), tfn 0295 351 727, utrikesministeriet; Janne Kuusela, biträdande avdelningschef, tfn 0295 140 206, försvarsministeriet

Back to top