Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Mer än 500 gäster inbjudna till president Koivistos statsbegravning

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 19.5.2017 19.17 | Publicerad på svenska 20.5.2017 kl. 12.28
Pressmeddelande 252/2017

Kommittén som förbereder president Mauno Koivistos statsbegravning sammanträdde fredagen den 19 maj. Kommittén behandlade programmet som helhet, bland annat begravningståget, inbjudningen av gäster och flaggningen.

President Mauno Koivistos statsbegravning hålls på Kristi himmelsfärdsdag torsdagen den 25 maj. Jordfästningen sker i Helsingfors domkyrka kl. 13. President Koivisto begravs på Sandudds begravningsplats och minnesstunden för inbjudna gäster hålls på Ständerhuset.

Begravningstågets rutt till Sandudd

President Koivistos begravningståg avgår från Domkyrkan efter jordfästningen som börjar kl. 13. Processionen går längs med Unionsgatan–Alexandersgatan–Snellmansgatan–Estnäsgatan–Sjötullsgatan–Norra kajen–Norra Esplanaden–Mannerheimvägen–Arkadiagatan–Sandudd. Tåget stannar upp framför statsrådborgen, Finlands Bank och Presidentens slott.

Alla fordon måste avlägsnas längs med rutten. Myndigheterna informerar mer detaljerat om detta och andra trafikarrangemang i början av veckan.

Begravningståget kan följas längs med hela rutten vid sidan av vägen.

Karta: begravningstågets rutt

Inbjudna gäster

I begravningen deltar förutom president Kovistos anhöriga och statsledningen också mer än 500 inbjudna gäster. Främmande makter representeras på ambassadörsnivå. De anhöriga har deltagit i planeringen av begravningen.

Flaggning den 25 maj

Statsrådets kansli beslutade den 19 maj att statens ämbetsverk och inrättningar ska flagga på halv stång på begravningsdagen. Hela landet får delta i flaggningen.

Flaggorna hissas på halv stång den 25 mal kl. 8 och halas kl. 21. Minnesstunden beräknas ta slut kring 17.30 och då hissas flaggorna i topp till och med kl. 21.

Ytterligare information: Paula Lehtomäki, statssekreterare, tfn 0295 160 280 (efter tjänstetid kontakt via Päivi Paasikoski), Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300 (om statsbegravningar i allmänhet) och Päivi Paasikoski, kommunikationschef, tfn 040 547 6279, statsrådets kansli

Back to top