Skip to content
Government and ministries
Media
Menu

80 år sedan vinterkriget bröt ut

Statsrådets kommunikationsavdelning 30.11.2019 16.02
Pressmeddelande 635/2019
80 år sedan vinterkriget bröt ut

I dag den 30 november 2019 har det förflutit 80 år sedan vinterkriget bröt ut. Kriget började när Sovjetunionen anföll Finland utan krigsförklaring den 30 november 1939. Striderna pågick i 105 dagar och upphörde den 13 mars 1940.

Försvaret av självständigheten krävde stora uppoffringar. Över 25 000 finländare stupade och cirka 44 000 skadades i kriget. Över tusen civila miste livet. För Sovjetunionen var förlusterna många gånger större. Finland bevarade sin självständighet, men förlorade 11 procent av sitt landområde till Sovjetunionen. Till följd av detta förlorade cirka 430 000 finländare, 12 procent av befolkningen, sitt hem då de placerades ut på andra orter.

Minnet av vinterkriget och försvararna av vår självständighet hedrades vid minnesstund i Helsingfors

Årsdagen av vinterkrigets utbrott uppmärksammades vid en minnesstund på Kaserntorget i Helsingfors. Tillställningen var öppen för allmänheten. Vid minnesstunden lade statsledningen ned en krans på det nationella minnesmärket över vinterkriget. Efter kransnedläggningen tändes vid minnesmärket 105 ljus som symbol för krigets 105 dagar. Med ljusen hedrades finländare, utländska frivilliga och Finlandsvänner världen över som stödde och försvarade Finland under vinterkriget.

I minnesstunden deltog republikens president Sauli Niinistö, riksdagens vice talman Tuula Haatainen, försvarsminister Antti Kaikkonen, Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori och chefen för huvudstaben, generallöjtnant Eero Pyötsiä.

Efter minnesstunden på Kaserntorget ordnades det i Ständerhuset ett seminarium till minne av vinterkrigets utbrott. Försvarsminister Antti Kaikkonen framförde statsmaktens hälsning vid seminariet. Seminariet arrangerades av Vinterkrigsföreningen och statsrådets kansli.

Ytterligare information: Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, produktionschef, tfn 0295 160 020, statsrådets kansli

Back to top