Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade valet i Förenta staterna, krishanteringen och försvarsredogörelsen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 13.11.2020 12.38 | Publicerad på svenska 13.11.2020 kl. 16.15
Pressmeddelande 715/2020

Vid sitt möte fredagen den 13 november diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott beredningen av en försvarsredogörelse.

Presidenten och ministerutskottet behandlade också frågor som rör internationell krishantering. Finland deltar för närvarande i tio militära krishanteringsinsatser med sammanlagt cirka 400 soldater inom ramen för FN, EU och Nato samt den internationella koalitionen mot IS. Vid mötet fastställdes att Finland fortsätter sitt deltagande i krishanteringsinsatsen OIR  (Operation Inherent Resolve) i Irak med cirka 80 soldater till utgången av 2021. Detta innefattar deltagande i utbildnings- och rådgivningsuppgifter med tillhörande stabs-, förvaltnings- och stöduppgifter. Till riksdagen överlämnas en redogörelse i saken i enlighet med lagen om militär krishantering.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade också presidentvalet i Förenta staterna. Förenta staterna är en viktig partner för Finland. Finland anser det viktigt att förbindelserna med Förenta staterna är omfattande och långsiktiga och att de präglas av kontinuitet.

Ytterligare information: Mikko Kinnunen, avdelningschef, tfn 0295 351 820, Piritta Asunmaa, avdelningschef (Förenta staterna), tfn 0295 350 353, utrikesministeriet, och Esa Pulkkinen, överdirektör, tfn 0295 140 300, försvarsministeriet
 

Anna-Maja Henriksson Annika Saarikko Antti Kaikkonen Li Andersson Maria Ohisalo Pekka Haavisto Sanna Marin Ville Skinnari
Back to top