Skip to content
Government and ministries
Media

Staten kapitaliserar utvecklingen av spårtrafiken

Statsrådets kommunikationsavdelning
21.2.2019 15.02 | Publicerad på svenska 21.2.2019 kl. 15.07
Pressmeddelande 110/2019

Statsrådets allmänna sammanträde fattade i dag den 21 februari 2019 beslut om att bemyndiga statsrådets kansli att tillföra Nordiska Järnvägar Ab kapital.

Staten överlåter aktier i Neste Abp till ett värde av högst 107 miljoner euro åt Nordiska Järnvägar Ab i form av eget kapital.

Nordiska Järnvägar Ab, som lyder under kommunikationsministeriets ägarstyrning, är ett helt statsägt aktiebolag som bildades den 20 februari 2019. Bolagets preliminära namn var Oy Suomen Rata Ab. Nordiska Järnvägar Ab har bildats för att utveckla järnvägsbranschen på ett övergripande sätt och för att främja stora investeringar i spårtrafik. Nordiska Järnvägar Ab kapitaliserar sina dotterbolags ingående balansräkningar. Kommunikationsministeriet informerade om projektet den 1 februari 2019.

Ytterligare information: Kimmo Viertola, avdelningschef, tfn 0295 160 026, [email protected]

 
Back to top