Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Valtioneuvoston koronajohtamista vahvistettiin

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 1.4.2020 13.29
Tiedote 205/2020

Valtioneuvosto on maanantaina 30. maaliskuuta päättänyt koronakriisin johtamisen uudesta organisoinnista valtionhallinnossa. COVID-19-koordinaatioryhmää on laajennettu ja myös valtioneuvoston kanslian organisoitumista poikkeusolojen johtamisessa on vahvistettu.

Valtioneuvosto asetti helmikuussa COVID-19-koordinaatioryhmän. Ryhmä koostui koronavirustilanteen vastuuministeriöiden (STM, TEM, UM, SM, VM ja LVM) kansliapäälliköistä ja valmiuspäälliköistä.

Kansallinen koronavirustilanne on muuttunut nopeassa tahdissa helmikuun jälkeen ja hallitus on päättänyt merkittävistä toimista taudin etenemisen hidastamiseksi ja epidemian rajoittamiseksi.

Valtioneuvoston COVID-19 koordinaatioryhmä koostuu nyt kaikkien ministeriöiden kansliapäälliköistä. Mukana ryhmässä ovat myös valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen, valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski, yksikön päällikkö Heikki Hovi sekä THL:n johtaja Mika Salminen. Ryhmän puheenjohtajana toimii pääministerin valtiosihteeri Mikko Koskinen. Ryhmä kokoontuu vähintään kahdesti viikossa.

Koordinaatioryhmän tehtävänä on viedä toteutukseen valtioneuvoston tekemät päätökset koronavirusepidemian hillitsemiseksi ja koordinoida ministeriöiden välistä yhteistyötä.

Koordinaatioryhmän tukena toimivat ministeriöiden valmiuspäälliköt ja valmiussihteerit, jotka vastaavat operatiivisesta toiminnasta ja yhteistyöstä. Molemmat foorumit ovat pysyviä ryhmiä, mutta nyt ne keskittyvät erityisesti koronakriisin hoitamiseen.

Valtioneuvoston tilannekeskus on pysyvä toiminto valtioneuvoston kansliassa, mutta nyt tilannekuvaseuranta on valjastettu suurelta osin koronavirustilanteen seuraamiseen. Tilannekeskus pitää yllä tilannekuvaa ja jakaa sitä tarkoituksenmukaisella tavalla tasavallan presidentille, valtioneuvostolle ja muille viranomaisille.

Tämän lisäksi valtioneuvoston kanslian alaisuuteen on asetettu operaatiokeskus, jonka tehtävänä on pitää yllä kokonaiskuvaa hallituksen päätösten toimeenpanon etenemisestä. Keskusta vetää yksikön päällikkö Heikki Hovi. Operaatiokeskus seuraa ja havainnoi tehtyjä toimenpiteitä, ja keskittyy raportoimaan mahdollisesti havaituista puutteista.

Viestinnän koordinaatiota on vahvistettu ja sitä johdetaan valtioneuvoston kansliasta.

Valmistelussa on myös erillinen jälkihoitoryhmä kriisin jälkeiseen aikaan valmistautumiseksi.

Lisätietoja: valtiosihteeri Mikko Koskinen, p. 09 1602 2006 ja valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski, p. 040 536 4821, valtioneuvoston kanslia

Back to top