Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets ledning av coronakrisen stärktes

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 1.4.2020 13.29 | Publicerad på svenska 1.4.2020 kl. 15.49
Pressmeddelande 205/2020

Måndagen den 30 mars fattade statsrådet beslut om omorganisering av ledningen av coronakrisen inom statsförvaltningen. Sammansättningen av covid-19-samordningsgruppen utvidgades och statsrådets kanslis organisering i fråga om ledningen av undantagsförhållandena stärktes.

Statsrådet tillsatte en covid-19-samordningsgrupp i februari. Gruppen bestod av kanslicheferna och beredskapscheferna vid ministerierna med ansvar för coronavirusläget (social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, inrikesministeriet, finansministeriet och kommunikationsministeriet).

Det nationella coronavirusläget har förändrats snabbt sedan februari, och regeringen har fattat beslut om betydande åtgärder för att bromsa virusets spridning och begränsa epidemin.

Statsrådets covid-19-samordningsgrupp består nu av kanslicheferna vid alla ministerier. I gruppen deltar också statsrådets säkerhetsdirektör Ahti Kurvinen, statsrådets kommunikationsdirektör Päivi Anttikoski, enhetschefen Heikki Hovi och Institutet för hälsa och välfärds direktör Mika Salminen. Gruppens ordförande är statsministerns statssekreterare Mikko Koskinen. Gruppen ska sammanträda minst två gånger i veckan.

Samordningsgruppen har till uppgift att verkställa statsrådets beslut som hänför sig till begränsning av coronavirusepidemin och samordna samarbetet mellan ministerierna.

Ministeriernas beredskapschefer och beredskapssekreterare, som ansvarar för den operativa verksamheten och samarbetet, stöder samordningsgruppen. Både beredskapscheferna och beredskapssekreterarna är permanenta aktörer inom statsrådet, men nu fokuserar de särskilt på hantering av coronakrisen.

Statsrådets lägescentral är en permanent funktion vid statsrådets kansli, men i nuläget fokuserar uppföljningen av lägesbilden till stor del på coronavirusepidemin. Lägescentralen upprätthåller lägesbilden och förmedlar den på ett ändamålsenligt sätt till republikens president, statsrådet och andra myndigheter.

Dessutom har det inrättats ett operationscenter som lyder under statsrådets kansli och som har till uppgift att upprätthålla en helhetsbild av hur verkställandet av regeringens beslut framskrider. Centret leds av enhetschefen Heikki Hovi. Operationscentret övervakar och iakttar de åtgärder som vidtagits och rapporterar om eventuella upptäckta brister.

Samordningen av kommunikationen har stärkts och den leds vid statsrådets kansli.

Också en separat eftervårdsgrupp för tiden efter coronakrisen är under beredning.

Ytterligare information: Mikko Koskinen, statssekreterare, tfn 09 1602 2006, och Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821, statsrådets kansli

 
Tillbaka till toppen