Skip to content
Government and ministries
Media

Ändringar i begränsningarna av förplägnadsrörelser – begränsningarna slopas i Mellersta Finland

Social- och hälsovårdsministeriet
9.9.2021 13.32
Pressmeddelande 251/2021

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. De särskilda begränsningarna i fråga om restaurangernas kundantal eller serverings- och öppettider slopas i Mellersta Finland i och med att landskapet tar i bruk begränsningarna på basnivån.

Förordningen träder i kraft fredagen den 10 september 2021.

Begränsningarna för samhällsspridningsfasen gäller för förplägnadsrörelser i följande landskap från och med den 10 september: Egentliga Finland, Birkaland, Kymmenedalen, Nyland, Södra Karelen, Österbotten och Södra Österbotten.

Förplägnadsrörelserna får servera alkohol kl. 07.00–22.00 och hålla öppet kl. 05.00–23.00.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda endast hälften av kundplatserna inomhus och utomhus. Övriga restauranger får på motsvarande sätt använda endast 75 procent av kundplatserna inomhus och utomhus.

Alla kunder i restaurangen ska såväl inomhus som utomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande bordsyta. 

Kunderna ska inomhus hänvisas till egna sittplatser. Restaurangen ska utarbeta och ge kunderna anvisningar om hur det är tillåtet att röra sig inomhus i samband med att de kommer till restaurangen eller avlägsnar sig därifrån, besöker rökrum eller toalett- och tvättrum samt hämtar mat och dryck. I praktiken är det således inte tillåtet att ordna till exempel dans eller karaoke.

Begränsningarna för accelerationsfasen gäller för förplägnadsrörelser i följande landskap från och med den 10 september: Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Kajanaland, Södra Savolax och Satakunta.

Förplägnadsrörelserna får servera alkohol kl. 07.00–24.00 och hålla öppet kl. 05.00–01.00. 

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus. 

Alla kunder ska fortsättningsvis ha en egen sittplats vid ett bord eller någon annan bordsyta. Antalet kundplatser är inte begränsat på uteserveringar. 

Begränsningarna för basnivån gäller för landskapet Åland, landskapet Mellersta Finland och landskapet Lappland från och med den 10 september

Här gäller inga särskilda begränsningar i fråga om antalet kunder eller serverings- och öppettiderna.

Alla kunder ska fortsättningsvis ha en egen sittplats vid ett bord eller någon annan bordsyta.

De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller i alla områden.

Undantagen från begränsningarna ändras inte

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas. Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, tfn 0295 163 341,  [email protected]

Regionförvaltningsverken svarar på frågor som gäller det praktiska genomförandet av begränsningarna.

 
Back to top