Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Infopunkter om coronaviruset på flygplatserna och i hamnarna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.3.2020 13.03
Pressmeddelande

I Finlands hamnar med passagerartrafik och på Finnavias flygplatser upprättas infopunkter med material om coronaviruset.

Materialet produceras av Institutet för hälsa och välfärd och är i första hand riktat till resenärer som anländer till Finland från utlandet. Materialet finns på elva språk, bland annat på finska, svenska, engelska, estniska, kinesiska och italienska.

Vid infopunkterna finns också roll-ups med information på finska, svenska och engelska om handtvätt och hygien när man hostar.

Infopunkterna öppnas snarast möjligt.

Ytterligare information

Krista Lyyra, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 587

Back to top