Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

En infektion som orsakas av det nya coronaviruset kräver inte längre en läkares anmälan om smittsam sjukdom

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2022 13.33
Pressmeddelande 16/2022

Statsrådet har ändrat förordningen om smittsamma sjukdomar i fråga om anmälan till det register över smittsamma sjukdomar som förs av Institutet för hälsa och välfärd. I fortsättningen behöver läkarna inte göra en anmälan om smittsam sjukdom när det gäller en svår infektion som orsakas av en ny coronavirustyp.

Förordningen träder i kraft den 21 januari 2022.

Läkare och tandläkare ska göra en anmälan om smittsam sjukdom när det gäller allmänfarliga och övervakningspliktiga smittsamma sjukdomar. Samkörning av olika register och den information som samlats in via dem har dock gjort det möjligt att slopa kravet på att läkare ska göra en anmälan om smittsam sjukdom i fråga om covid-19. Ändringen gäller endast svåra infektioner som orsakas av viruset SARS-CoV-2, inte svåra infektioner som orsakas av SARS-CoV-1 eller MERS-virus.

De uppgifter som fåtts genom läkares anmälan om smittsam sjukdom kan i nuläget samlas in genom att sammanföra uppgifterna om positiva laboratoriefynd i registret över smittsamma sjukdomar med andra uppgifter som lagrats i databaserna Hilmo, Avohilmo, Terhikki-registret och befolkningsdatasystemet. Sådana uppgifter är bakomliggande sjukdomar, arbetstagarstatus inom hälsovården, eventuell sjukhusvård, intensivvård, graviditet, död.

Genom ändringen av förordningen strävar man efter att minska den belastning på kommunernas och sjukvårdsdistriktens enheter för smittsamma sjukdomar som orsakas av de anmälningar om smittsamma sjukdomar som följer av en coronadiagnos, utan att ändå försvaga den datainsamling som behövs för upprätthållandet av lägesbilden.

Ytterligare information:

Liisa Katajamäki, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 329, [email protected]
Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0395 163 324, [email protected]

Back to top