Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Finland har beredskap att vid behov hantera det nya coronaviruset

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.2.2020 17.02 | Publicerad på svenska 7.2.2020 kl. 17.34
Pressmeddelande 23/2020

”Hälsosäkerheten och beredskapen inför eventuella epidemier och pandemier är enligt den internationella bedömningen god i Finland. Vårt hälsosystem är berett att förebygga, identifiera och behandla smittsamma sjukdomar, även det nya coronaviruset”, sade familje- och omsorgsminister Krista Kiuru vid EU-hälsoministrarnas videokonferens den 7 februari.

EU:s hälsoministrar gick igenom en lägesanalys av det nya coronaviruset ute i världen och särskilt inom EU. Samtidigt diskuterades beredskapen i EU om den epidemi som orsakas av det nya coronaviruset skulle spridas till Europa. För närvarande finns det inga tecken på en epidemi i Europa.

Företrädarna för medlemsländerna gav en lägesrapport av beredskapen i respektive land. EU-medlemsstaternas lägesbedömningar och beredskapsåtgärder är i stort sett enhetliga. Diskussionen fortsätter nästa vecka, torsdagen den 13 februari, vid EU:s extraordinära hälsoministermöte i Bryssel.

Finland har beredskap att undersöka patienter och prover samt att vårda dem som insjuknat i coronavirusinfektion i isoleringsrum på sjukhus och att skydda andra från smitta.

”Vi kan lita på kommunerna och sjukvårdsdistrikten i bekämpningen av smittsamma sjukdomar och det gäller även coronaviruset. Ett bra bevis på detta är att den i Lappland påträffade sjukdomen hos en enskild kinesisk turist identifierades och vårdades snabbt. Beredskapen fungerade och den insjuknade har redan fått lämna sjukhuset efter vården i isolering”, sade Kiuru.

”Regeringen följer noga den globala situationen tillsammans med olika myndigheter. Vi får snabbt information om eventuella förändringar i läget. Framför allt har vi förberett oss på att förhållandena kan förändras snabbt, påpekade Kiuru. 

Enskilda sjukdomsfall är dock möjliga också i Finland. Det är viktigt att eventuella sjukdomsfall identifieras snabbt för att vi genom effektiv bekämpning ska kunna minska risken för att smittan sprider sig.

I Finland följer vi situationen noga i kontinuerlig samverkan med olika myndigheter i hemlandet. Dessutom bedriver vi ett fortlöpande internationellt samarbete för att förhindra spridningen av alla smittsamma sjukdomar.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har ett nära samarbete med Världshälsoorganisationen (WHO), Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälsa (DG Sante) och Europeiska centret för förebyggande och bekämpning av sjukdomar (ECDC).

Den bästa källan till aktuell och korrekt information är Institutet för hälsa och välfärds webbplats. Där finns heltäckande information om coronavirussituationen och uppgifterna uppdateras kontinuerligt. 

Liksom för många andra smittsamma sjukdomar är det bästa sättet att skydda sig mot coronaviruset att tvätta händerna ordentligt med vatten och tvål. Om det inte finns vatten och tvål rekommenderas handdesinfektion med alkoholhaltigt medel. Nys i ärmen, inte i handen!

På norra halvklotet pågår som bäst en influensasäsong. Vaccinering är det bästa sättet att skydda sig mot influensan.

Ytterligare information:

Tuija Kumpulainen, direktör, tfn 02951 63280

Back to top