Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Giltigheten för de temporära paragraferna i lagen om smittsamma sjukdomar förlängs till utgången av juni 2022

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 14.36
Pressmeddelande 409

Giltigheten för de temporära paragraferna i lagen om smittsamma sjukdomar förlängs i huvudsak oförändrade till utgången av juni 2022. Republikens president stadfäste lagen om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar den 22 december 2021.

Bestämmelserna om de temporära begränsningarna av förplägnadsverksamheten och om kontroll fortsätter vara i kraft. Dessutom förlängs giltighetstiden för bestämmelserna om särskilda hygienkrav i persontrafiken och övriga tjänster och om temporär begränsning av verksamheten när epidemiläget kräver det. 

Bestämmelserna om användningen av coronapasset fortsätter gälla och preciseras så att användningen gäller hela öppettiden för offentliga tillställningar och lokaler. Det har dessutom utfärdats en ny temporär bestämmelse om kommunernas skyldighet att bevilja EU:s digitala covidintyg till dem som har vaccinerats utanför EU.

Även bestämmelserna om hälsosäker inresa under covid-19-pandemin fortsätter vara i kraft. Av de som anländer till Finland förutsätts fortfarande ett tillförlitligt intyg över att de har haft covid-19 inom de sex senaste månaderna eller fått en godkänd vaccinationsserie eller att de före ankomsten till Finland tagit ett tillförlitligt test med negativt resultat. Skyldigheten att ta ett test 72–120 timmar efter ankomsten till landet gäller dem som har ett testintyg eller som tar ett test efter ankomsten till Finland eller som inte har fått en hel vaccinationsserie. Undantaget från skyldigheten att visa upp intyg eller att ta ett covid-19-test gäller fortfarande vissa persongrupper, men det undantag som gäller vissa länder och områden samt statsrådets bemyndigande att utfärda förordning slopas.

Bestämmelserna om de gränsöverskridande hälsosäkerhetsåtgärderna finns i lagen om smittsamma sjukdomar och villkoren för inresa i landet föreskrivs särskilt. Regeringen har förlängt giltighetstiden för Finlands inreserestriktioner vid de yttre gränserna och skärpt hälsosäkerhetsåtgärderna. Regeringen fastställde den 21 december att den inre gränskontrollen ska återinföras vid Finlands gränser tisdagen den 28 december. 

Bestämmelserna om temporär begränsning av antalet passagerare i persontrafiken och om temporär stängning av lokaler har ändrats. Incidensen av covid-19 är inte längre ett av de föreskrivna kriterierna för myndigheternas beslutsfattande. För att tillämpa bestämmelsen förutsätts det att smittklustren i området är betydande och att de kan medföra risk för omfattande spridning av nya smittor i området.

Bestämmelsen om anmälan om tidtabeller och rutter under covid-19-epidemin i lagen om transportservice fortsätter gälla.

Lagen innehåller fortfarande en bestämmelse om underlåtenhet att delta i covid-19-test och en bestämmelse om statens skyldighet att ersätta kommuners och samkommuners kostnader för kontroll av intyg och covid-19-testning. Även de preciserade bestämmelserna om handräckning och om verkställighet av beslut fortsätter gälla.

De temporära bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2022. 

Ytterligare information: 

Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Liisa Katajamäki, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Silja Ruokola, regeringsråd, kommunikationsministeriet, [email protected] (lagen om transportservice)

Back to top