Skip to content

Uusi etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) asetettu

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2020 14.25
Tiedote

Valtioneuvosto on tänään asettanut etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) nelivuotiskaudeksi 2020-2024.

Oikeusministeriön yhteydessä toimivan neuvottelukunnan tehtävänä on toimia vuoropuhelufoorumina ja edistää yhteistyötä maahanmuuttajien, etnisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen välillä.

Neuvottelukunta toimii asiantuntijoiden verkostona maahanmuuttoon, kotouttamiseen, yhdenvertaisuuteen ja eri väestöryhmien väliseen vuoropuheluun liittyvissä kysymyksissä.

Etnisten suhteiden neuvottelukunnalla on neuvoa-antava rooli. Se voi tehdä esityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja esimerkiksi maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallistumisen ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi sekä eri väestöryhmien välisen myönteisen asenneilmapiirin kehittämiseksi.

Neuvottelukunta vaikuttaa yhteiskunnassa käymällä säännöllistä keskustelua, lisäämällä ymmärrystä ja tietoa monimuotoisesta Suomesta. Neuvottelukunta voi tehdä ehdotuksia tai toimia kumppanina selvitys- ja kehittämishankkeissa.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen. Neuvottelukunnan varapuheenjohtajat ovat sisäministeriön maahanmuutto-osaston osastopäällikkö Minna Hulkkonen, eduskuntaryhmiä edustavana varapuheenjohtajana kansanedustaja Aki Lindén sekä maahanmuuttajia ja etnisiä vähemmistöjä edustavana varapuheenjohtajana Kriisikeskus Monikan johtaja Natalie Gerbert Monika-Naiset liitto ry:stä.

Neuvottelukunnassa on kaikkiaan 35 jäsentahoa ja 3 pysyvää asiantuntijaa.

Valtakunnallisen neuvottelukunnan lisäksi toimii seitsemän alueellista etnisten suhteiden neuvottelukuntaa, jotka on asetettu syksyllä 2020.

Lisätietoja:
neuvottelukunnan pääsihteeri, ylitarkastaja Peter Kariuki, puh. 02951 50191, [email protected]

ETNO Facebookissa: www.facebook.com/meistaonmoneksi
ETNO Twitterissä: @EtnoEtno

Tutustu neuvottelukunnan toimintaan
Neuvottelukunnan kokoonpano 2020-2024