Skip to content
Government and ministries
Media

Sopimuspalokuntien toimintaedellytyksiä vahvistetaan kansallisella yhteistyöllä

Ministry of the Interior
16.10.2019 10.39
Uutinen
paloauto

Sisäministeriö haluaa vahvistaa sopimuspalokuntien toimintaedellytyksiä laaja-alaisen yhteistyön keinoin. Tavoitetta tukemaan on asetettu sopimuspalokuntatoiminnan kansallinen yhteistoimintaryhmä. Ryhmän tehtävänä on yhtenäistää lainsäädännön ja valtakunnallisten sopimusten tulkintoja sekä valmistella toimintaohjelma sopimuspalokuntatoiminnan kehittämiseksi.

Ryhmä myös analysoi sopimuspalokuntajärjestelmän vahvuuksia ja heikkouksia ja tekee esityksiä tarpeellisista kehityshankkeista.

– Sopimuspalokunnat mahdollistavat koko maan kattavan, joustavan valmiuden päivittäisissä onnettomuuksissa, suuronnettomuuksissa ja häiriötilanteissa. Sopimuspalokunnissa on myös huomattavaa potentiaalia onnettomuuksien ehkäisyssä ja poikkeusoloihin varautumisessa. Haluamme vahvistaa sopimuspalokuntatoimintaa lisäämällä kehittämiseen liittyvää vuorovaikutusta ja tarttumalla ajankohtaisiin haasteisiin yhteistyössä alan keskeisten sopimuspalokuntatoimintaan liittyvien toimijoiden kanssa, pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka kertoo.

Hallitusohjelma linjaa sopimuspalokuntien toimintaedellytysten vahvistamisesta

Sopimuspalokuntien toimintaedellytysten vahvistamisesta on linjattu hallitusohjelmassa. Hallitusohjelman mukaan sopimuspalokuntien toimintaedellytyksiä pelastuslaitosten kumppanina vahvistetaan tunnistaen myös niiden nykyiset ja tulevaisuuden haasteet sekä erityispiirteet.

Toimialalla on tunnistettu keskeisimmiksi haasteiksi yhteistoimintaedellytysten parantaminen sekä resurssien ja osaamisen kehittäminen. Yhteistoimintaryhmä vastaa osaltaan myös tähän haasteeseen.

– Yksi keskeisimmistä kysymyksistä on, kuinka turvataan sopimuspalokuntatoiminta harvaan asutuilla alueilla. Harvaan asutun Suomen turvallisuuspalveluiden kannalta tähän on panostettava erityisesti. Yhteistyöryhmä aikoo etsiä tähän ratkaisuja, Kimmo Kohvakka kertoo.

Sisäministeriö vastaa yhteistoimintaryhmän vetämisestä. Ryhmään osallistuu edustajia Aluehallintovirastosta, pelastuslaitoksista, Pelastusopistosta, Suomen Sopimuspalokuntien liitosta, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä, Suomen Palopäällystöliitosta ja Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbundetilta.

Työryhmän toimikausi on 1.12.2019–31.12.2023.

Lisätietoja:

pelastusylitarkastaja Jari Lepistö, +358 504 136 805, [email protected]

Back to top