Skip to content
Government and ministries
Media

I augusti fanns det 281 000 arbetslösa arbetssökande

Arbets- och näringsministeriet
21.9.2021 8.28
Pressmeddelande
281 000 arbetslösa arbetssökande i slutet av augusti. Det var 48 700 arbetslösa mindre än en år sedan..

På ett år har antalet arbetslösa arbetssökande sjunkit med 48 700. I augusti anmäldes 90 100 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 155 300 lediga jobb, vilket är 56 700 fler än för ett år sedan.

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av augusti sammanlagt 281 000 arbetslösa arbetssökande. Det är 48 700 färre än ett år tidigare, men 48 400 fler än för två år sedan i augusti. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 41 500.

Av de arbetslösa arbetssökandena deltog 150 500 i kommunförsöken. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av augusti fanns det i hela landet uppskattningsvis 35 700 permitterade, vilket är 42 100 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 24 600, vilket är 36 400 färre än i augusti i fjol. Från och med juli minskade antalet permitterade på heltid med 7 800.

Antalet långtidsarbetslösa var 111 800

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 111 800. Detta är 32 900 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 105 200, det vill säga 10 100 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande under 25 år sjönk med 9 200 jämfört med i augusti i fjol, antalet unga arbetslösa uppgick sammanlagt till 32 800. I januari–juli avslutades 58,6 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 4,4 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

I augusti anmäldes 90 100 nya lediga jobb, vilket är 34 500 fler än i augusti förra året. Allt som allt fanns det i augusti 155 300 lediga jobb, vilket är 56 700 fler än för ett år sedan.

I slutet av augusti deltog 105 900 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 100 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 6,5 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i augusti 104 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 73,4 procent, dvs. 3,3 procentenheter högre än i augusti i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 179 000, vilket är 33 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 6,5 procent, dvs. 1,4 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Pressmeddelande om ändringar i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning från ingången av 2021: https://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2020-12-22_uut_001_sv.html

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, medan de heltidsstuderande inte räknas in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är internationellt jämförbar och producerar därför de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistiken: https://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2019-09-13_men_001_sv.html

Ytterligare information:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, tfn 029 504 8050

Back to top