Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön puuttuminen vaatii hyvää yhteistyötä eri viranomaisilta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 7.10.2021 11.01
Tiedote

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) on tehnyt kansainvälisen vertailun ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunnasta eri maissa. Selvityksessä avataan erityisesti Norjassa, Belgiassa ja Iso-Britanniassa kehitettyjä viranomaisten yhteistyömalleja. 

Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta tehdyssä selvityksessä käydään läpi myös lainsäädäntöä, jota on otettu käyttöön Alankomaissa, Belgiassa ja Iso-Britanniassa työvoiman hyväksikäyttöön puuttumiseksi. Selvityksessä esitellään myös Viron työriitakomiteaa ja Ruotsin henkilön hyväksikäyttö (människoexploatering) -lainsäädäntöä.

Selvitys osoittaa, että ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön puuttuminen vaatii hyvää rakenteellista yhteistyötä työsuojelulta, poliisilta, verottajalta ja muilta keskeisiltä toimijoilta. Yhteiset toimintatavat ja toimintakulttuuri muodostuvat alueellisella tasolla, kun keskeiset viranomaiset kohtaavat säännöllisesti ja tietoa jaetaan matalalla kynnyksellä. 

”Työperusteinen hyväksikäyttö on monimuotoinen ja myös muotoaan muuttava ilmiö. Hyväksikäytön torjunnassa tuleekin olla koko ajan hereillä ja pohtia uusia keinoja niiden jatkoksi, joita tällä hallituskaudella on jo tehty. HEUNIn selvitys antaa uusia näkökulmia tähän tarpeeseen”, sanoo työministeri Tuula Haatainen.

Työssä tapahtuvasta hyväksikäytöstä tarvitaan lisää koulutusta

Poliisin, rajaviranomaisten ja työsuojelutarkastajien lisäksi hyväksikäyttötilanteita voivat tunnistaa esimerkiksi terveys-, pelastus-, alkoholi- ja verotarkastajat, ammattiliittojen toimitsijat ja luottamusmiehet, sosiaalipalvelujen ja terveydenhuollon henkilöstö, järjestöiden ja maahanmuuttajien tukiryhmien edustajat, maahanmuutto- ja lupaviranomaiset, rekrytointi- ja henkilöstöpalveluyritysten, muiden yritysten ja julkisten hankkijoiden edustajat sekä yksityiset kansalaiset. 

Eri tarkastusviranomaisten ja muiden toimijoiden tietoisuutta työperäisestä hyväksikäytöstä tulisi lisätä tarjoamalla heille koulutusta ja tietoa siitä, miten epäilyttävissä tapauksissa tulisi menetellä. Selvitys sisältää myös lukuisia muita suosituksia.

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) toteutti selvityksen työ- ja elinkeinoministeriön Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisyn työryhmän toimeksiannosta. 


Lisätietoja:
hallitusneuvos Olli Sorainen, TEM, p. 029 504 8022 
neuvotteleva virkamies Anna Bruun, TEM, p. 0295 048 254   
erikoissuunnittelija Anniina Jokinen, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI), p. 050 351 7044
tutkija Anna-Greta Pekkarinen, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI), p. 050 477 7120

Back to top