Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Vaatteiden ja kenkien materiaalimerkintöjen lainsäädäntö vastaamaan EU-säännöksiä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 28.10.2021 13.27
Uutinen
Kaksi naista selät kameraan päin ostoskeskuksen liukuportaissa

EU edellyttää jo nykyään, että jalkineissa ja tekstiilituotteissa täytyy olla selkeästi merkittynä valmistusmateriaali. Hallitus esittää eduskunnalle EU:n markkinavalvonta-asetukseen perustuvaa lainsäädäntöä, joka täsmentää yritysten velvollisuuksia materiaalimerkintöihin liittyen. Ehdotettu lakiuudistus mahdollistaa myös seuraamusmaksun määräämisen virheellisistä tai puutteellisista merkinnöistä.

Hallitus esitti 28.10.2021 uutta lakia jalkineiden ja tekstiilituotteiden valmistusmateriaalien merkinnöistä. Vaadittujen merkintöjen lisäksi lakiuudistukseen sisältyy ehdotus seuraamusmaksusta. Ehdotuksessa esitetään, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes voisi määrätä seuraamusmaksun jalkineiden ja tekstiilituotteiden puutteellisista tai virheellisistä merkinnöistä. EU:n markkinavalvonta-asetuksessa edellytetään seuraamusten säätämisestä kansallisesti.

EU:ssa myytävien jalkineiden ja tekstiilituotteiden valmistajien, maahantuojien ja markkinoijien täytyy huolehtia siitä, että kaikista tuotteista löytyy merkintä, joka kertoo, mistä materiaalista tuote on valmistettu. Suomessa merkintöjen täytyy olla sekä suomeksi että ruotsiksi. Materiaalimerkinnät eivät ole uusi vaatimus, mutta virheellisistä tai puutteellisista merkinnöistä ei aikaisemmin ole ollut mahdollista määrätä seuraamusmaksua. 

Uudistuksen tärkeä tavoite on parantaa kuluttajansuojaa. Sen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2022 alusta. Hallituksen esitys on osa laajempaa markkinavalvonta-asetuksen toimeenpanoa, jota koskeva esitys annettiin eduskunnalle 23.9.2021.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Sari Alho, TEM, p.029 504 9007

Back to top