Skip to content
Government and ministries
Media

Beredningen av regeringens sysselsättningsåtgärder framskrider enligt tidtabellen

Arbets- och näringsministeriet
17.1.2020 14.36
Nyhet
Tuula Haatainen

Beredningen av sysselsättningsåtgärderna har framskridit enligt den tidtabell som fastställdes vid budgetmanglingen i september 2019. De viktigaste stegmärkena under våren 2020 är regeringens aftonskola i slutet av januari och regeringens ramförhandlingar i april.

Den 29 januari får regeringen vid sin aftonskola en bedömning av hur arbetet framskrider i arbetsgrupperna på trepartsbasis. Vid ramförhandlingarna i april drar regeringen upp riktlinjer för de åtgärder som ska beredas inför höstens budgetmangling. Målet är att det under höstens budgetförhandlingar ska kunna fattas beslut om åtgärder som motsvarar 30 000 nya sysselsatta.

– Fram till ramförhandlingarna har regeringen en klar uppfattning om i vilken utsträckning redan beslutade eller planerade åtgärder räcker i förhållande till sysselsättningsmålet, berättade arbetsminister Tuula Haatainen vid ett evenemang för journalister den 17 januari.

– För att vårt sysselsättningsmål ska uppnås krävs högklassig beredning och nära samarbete mellan ministerierna. Främjande av sysselsättningen i sin helhet är omfattande och metodarsenalen därefter. Jag har ansvaret för helheten, men detta är inte en ministers eller ministeriets show, sade minister Haatainen.

Ytterligare upplysningar:
Ville Kopra, statssekreterare, tfn 040 8261 358
Timo Nevaranta, specialmedarbetare, tfn 050 340 9483

Tuula Haatainen
Back to top