Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Ministrar från EU-ländernas D9+-grupp diskuterar digital och grön omställning i Luxemburg

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 26.10.2021 10.32
Pressmeddelande
EU-lippu

De digitalt avancerade EU-ländernas ministrar diskuterar i Luxemburg hur man med hjälp av digital teknik kan främja en grön omställning och uppnåendet av klimatmålen från Paris.

Ministermötet för D9+-länderna, det vill säga de digitalt avancerade EU-länderna, ordnas i Luxemburg den 27 oktober 2010. Ordförande för mötet är Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel. Finland representeras vid mötet av näringsminister Mika Lintiläs statssekreterare Jukka Ihanus. Utöver de nio länder som officiellt hör till D9+-gruppen har också EU-rådets nuvarande ordförandeland Slovenien och Litauen bjudits in till mötet.

Diskussionen om den digitala omställningen är aktuell i hela EU, och ministrarnas diskussion förs endast några dagar före den internationella klimatkonferensen COP26. Diskussionen inleds med anförande av Thomas Kallstenius, verkställande direktör för vetenskaps- och teknologiinstitutet i Luxemburg. Han presenterar ett digitalt dubbelprojekt som fokuserar på den nationella energisektorn i Luxemburg. Dessutom presenterar en representant för Europeiska kommissionen EU:s förslag om en grön giv. 

Finland och näringsminister Lintilä, som var ordförande för gruppens möte i januari, betonade artificiell intelligens, kvantteknik och framtidens konnektivitet i Europeiska kommissionens färdplan för det digitala årtiondet .

Gemensamt för D9+-länderna är att de utnyttjar digitalisering 

D9+ är en ministergrupp för digitalt avancerade EU-länder. Den har som mål att främja utnyttjande och genomförande av digitalisering och spridande av bästa praxis. Till gruppen hör Belgien, Danmark, Estland, Finland, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien, Sverige och Tjeckien. 

Gemensamt för dessa länder är deras höga placering på DESI-indexet som Europeiska kommissionen använder för att kartlägga EU-ländernas digitala handlingsförmåga och utveckling. DESI-indexet följer EU-ländernas framsteg när det gäller att utnyttja digitalisering inom fem delområden: anslutbarhet, humankapital (bland annat digital kompetens), hur medborgarna använder sig av e-tjänster, hur företag använder sig av digital teknik samt digitala offentliga tjänster. 

Ytterligare information:

Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Tiina Heiskanen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4923
Leila Kylliäinen, planerare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7337
 

Back to top