Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Finland och Tyskland tar hem medborgare från norra Syrien

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2020 10.45 | Publicerad på svenska 20.12.2020 kl. 10.50
Pressmeddelande

Utrikesministeriet ordnade hemtagningen tillsammans med de tyska myndigheterna. Tyskland har samtidigt tagit hem tyska barn och deras mammor.

Enligt 22 § i grundlagen har de finska myndigheterna en skyldighet att trygga de grundläggande friheterna och rättigheterna för de finländare som hålls i lägret i Al-Hol, om det bara är möjligt. De grundläggande rättigheterna för barnen i lägret kan endast tryggas genom att de tas hem till Finland.

Med barnen följer även deras mammor. Det har varit inte möjligt att hämta enbart barnen. Vid alla myndigheternas åtgärder beaktades i första hand barnets bästa.

Det finns fortfarande femton finländska barn och cirka fem mammor kvar på läger i norra Syrien. Sammanlagt finns det över sextusen utländska barn och cirka tretusen utländska kvinnor på lägren, varan cirka 600 barn och 300 kvinnor är EU-medborgare. Av barnen är kring hälften under fem år. 

Lägren i norra Syrien utgör en säkerhetsrisk på lång sikt. Ju längre barnen vistas på lägren, utan skydd eller undervisning, desto svårare blir det att motarbeta extremistiska tankegångar.
 

Det ordnas en presskonferens om hemtagningen den 20 december 2020 kl. 14.00.

Mera information: More information: UM/Enheten för Aktialitetskommunikation: ambassadråd Pekka Shemeikka, [email protected], p. 050 311 2361

Back to top