Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Finland beviljar 27,5 miljoner euro i humanitärt bistånd

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 21.1.2022 11.51 | Publicerad på svenska 21.1.2022 kl. 12.20
Pressmeddelande

Den allmänna finansiering som beviljas internationella humanitära organisationer är ett snabbt och effektivt sätt att reagera på såväl naturkatastrofer som utdragna kriser. Finlands finansiering på 27,5 miljoner euro hjälper FN-organen och Internationella rödakorskommittén ICRC att ingripa där det behövs och att planera sin verksamhet flexibelt.

Krig, klimatförändringar, matbrist och covid-19-pandemin ger upphov till olika kriser runt om i världen. Enligt FN:s uppskattning kommer över 270 miljoner människor i åtminstone 63 länder att vara i behov av bistånd i år. Behovet av humanitär finansiering är kritiskt och brådskande.

”Det humanitära biståndets syfte är att rädda människoliv, så snabbhet är avgörande. Vår allmänna finansiering, som beviljas nu i början av året, ger organisationerna en möjlighet att flexibelt rikta pengar till områden där behovet av bistånd är störst”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

I januari fördelar Finland allmänt stöd till FN:s katastroffond CERF (8 miljoner euro), FN:s flyktingorganisation UNHCR (7 miljoner euro), FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar UNRWA (5 miljoner euro), Internationella rödakorskommittén ICRC (3 miljoner euro) och FN:s kontor för samordning av humanitärt bistånd OCHA (2,5 miljoner euro). Dessutom bereder Finland allmän finansiering till FN:s livsmedelsprogram WFP och FN-organet för katastrofriskreducering UNDRR.

Över 40 procent av Finlands humanitära bistånd är allmän finansiering som grundar sig på fleråriga avtal. Denna form av flexibel finansiering är viktig till exempel när det gäller att reagera på plötsliga naturkatastrofer eller överraskande kriser, som covid-19-pandemin. Med hjälp av den allmänna finansieringen kompletterar de humanitära organisationerna också finansieringsunderskottet i länder där krig eller väpnade konflikter pågått i flera år. De fleråriga finansieringsavtalen hjälper de humanitära organisationerna att ha framförhållning och planera sitt arbete bättre.

Med hjälp av Finlands allmänna finansiering 2021 kunde till exempel CERF stödja humanitära insatser i 33 länder och därigenom kunde bland annat FN:s barnfond Unicef ge särskilt bistånd till barn med funktionsnedsättning och FN:s befolkningsfond UNFPA stärkte sitt arbete för att förebygga sexuellt våld och stödja den som utsatts.

Finland bedriver aktivt påverkansarbete, bland annat som medordförande i gruppen Good Humanitarian Donorship (2021–2023), för att också andra givarländer ska bevilja flexibel humanitär finansiering.

Utrikesministeriet bereder för närvarande även finansieringsbeslut om humanitärt bistånd till enskilda länder och regioner och för tematiska helheter genom FN-organen, Internationella rödakorsrörelsen och finländska civilsamhällesorganisationer. Vi informerar om dessa finansieringsbeslut i ett senare skede.  
 

Ytterligare information:

Lauratuulia Lehtinen, chef för enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, utrikesministeriet, tfn +358 46 921 2030
Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

Back to top