Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Utrikesminister Haavisto deltar i OSSE:s utrikesministermöte i Stockholm

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2021 13.40 | Publicerad på svenska 1.12.2021 kl. 14.10
Pressmeddelande

Utrikesminister Pekka Haavisto deltar i ministerrådsmötet för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) i Stockholm den 1–2 december. Sverige är ordförandeland i OSSE 2021. Under mötet behandlas bland annat konflikterna i OSSE-länderna samt situationen i Afghanistan och dess långtgående konsekvenser för säkerheten i världen.

OSSE är ett centralt forum med tanke på Europas säkerhet. Organisationen arbetar med tre dimensioner av säkerhet som följer de så kallade korgarna, som man enades om redan 1975 i Helsingfors: den politisk-militära dimensionen, den ekonomiska och miljörelaterade dimensionen samt den mänskliga dimensionen. Insatser för att lösa konflikter inom OSSE är en viktig del av organisationens verksamhet.

Inför mötet har det bekräftats att Finland blir ordförande i OSSE år 2025. 

Mötets offentliga delar kan följas på webben: www.osce.org/live

Ytterligare information:

Anu Konttinen, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 323
Minna Laajava, chef för enheten för säkerhetspolitik och krishantering, tfn +358 295 350 128
Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

Back to top