Skip to content
Government and ministries
Media
Menu

Regeringen planerar avveckling av reserestriktionerna

Utrikesministeriet 24.6.2020 17.30 | Publicerad på svenska 25.6.2020 kl. 10.30
Nyhet

Regeringen planerar att avveckla den inre gränskontrollen från och med den 13 juli för de länder där förekomsten av nya coronavirusfall är på en tillräckligt låg nivå. På basis av det aktuella coronavirusläget kan man frångå inre gränskontroll i fråga om följande länder: Tyskland, Italien, Österrike, Grekland, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Ungern, Liechtenstein, Kroatien, Cypern och Irland.

Regeringen uppdaterar den slutgiltiga listan i ett senare skede på basis av det aktuella pandemiläget. Vilka länder som omfattas av avvecklingen fastställs vid statsrådets allmänna sammanträde senast den 10 juli.

Utrikesministeriet uppdaterar sina reserekommendationer efter statsrådets sammanträde, senast den 10 juli.

Utrikesministeriet avråder från resor som inte är nödvändiga till de länder som fortfarande omfattas av inre gränskontroll och karantänrekommendation. De länder där Finland frångått inre gränskontroll är Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen.

Trots att Finland avstått från inre gränskontroll och rekommendationen om karantän i fråga om vissa länder, kan länderna ha egna restriktioner gällande utländska resenärers inresa. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med landets myndigheter innan du reser, till exempel vid landets ambassad.

 

Back to top