Government and ministries Media
Menu

Var och en har rätt att lämna Finland, men undvik resor som inte är nödvändiga

Utrikesministeriet 12.6.2020 12.30 | Publicerad på svenska 12.6.2020 kl. 12.50
Nyhet

Coronaviruset och virusspridningen utgör fortfarande en global risk. Utrikesministeriet avråder från resor som inte är nödvändiga, med undantag för de länder som omfattas av de nya bestämmelserna om inre gränskontroll och nya karantänrekommendationer från och med den 15 juni. Dessa länder är Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen.

Utrikesministeriets allmänna rekommendation är fortfarande att undvika resor som inte är nödvändiga, med undantag för Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen. Med resor som inte är nödvändiga avses till exempel fritidsresor. I utrikesministeriets resemeddelanden om enskilda länder kan avrådan vara kraftigare, till exempel på grund av krig eller andra faktorer som påverkar säkerhetsläget. 

På grund av pandemin kan situationen förändras plötsligt och oväntat i vilket land eller vilken region som helst

Också om din resa är nödvändig ska du minnas att restriktionerna i olika länder kan ändras plötsligt. Lokala karantänbestämmelser, reserestriktioner, nedskärningar i kollektivtrafiken, möjligheterna att lämna landet, tillgången till hälsovård, nedlagd service, inklusive tillgången till mat, gäller alla. Möjligheten till inresa kan vara begränsad, så kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

En riskfaktor är också att bokade flyg eller andra förbindelser kan ställas in på kort varsel, vilket kan göra hemresan besvärlig. Var och en kan förebygga spridning av coronaviruset genom att följa reserekommendationerna och hygienanvisningarna. När du reser måste du alltid följa de lokala myndigheternas och transportbolagens anvisningar, till exempel krav på mun- och nässkydd. Finlands ambassader uppdaterar sina webbplatser med aktuell information om hur coronavirusläget påverkar turismen.

När en pandemi pågår har utrikesministeriet begränsade möjligheter att hjälpa den som råkat illa ut. Utrikesministeriet rekommenderar alltid en heltäckande reseförsäkring. Just nu lönar det sig att kontrollera att försäkringsskyddet gäller också under en pandemi.

Alla som återvänder till Finland från ett land med gränskontroll uppmanas fortfarande till självisolering i hemmet i 14 dagar. Följ anvisningarna av Institutet för hälsa och välfärd, i synnerhet om du efter resan får symptom på luftvägsinfektion eller du misstänker att du utsatts för coronavirussmitta.

Om du beslutar dig för att resa, gör en reseanmälan. Då vet utrikesministeriet var du befinner dig och kan kontakta dig i en nöd- eller krissituation.

Back to top