Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Regeringen har diskuterat begränsningarna i rörelsefriheten och satt upp riktlinjer beträffande den fortsatta nedstängningen av förplägnadsrörelser

arbets- och näringsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 24.3.2021 14.15
Pressmeddelande 184

Vid förhandlingarna i dag den 22 mars har regeringen diskuterat det eventuella införandet av begränsningar i rörelsefriheten. Beredningen av begränsningarna fortsätter. Regeringen fortsätter förhandlingarna om begränsningarna på tisdag klockan 18.00. Klockan 16.00 informerar regeringen riksdagspartierna om begränsningarna.

Den temporära nedstängningen av förplägnadsrörelserna fortsätter

Regeringen föreslår att nedstängningen av restauranger ska fortsätta tre veckor fram till den 18 april. Att fortsätta nedstängningen ansågs nödvändigt på grund av epidemiläget. Regeringspropositionen till riksdagen ska överlämnas vid statsrådets extraordinära allmänna sammanträde den 23 mars. 

Det föreslås att nedstängningen ska fortsätta med samma innehåll som den gällande nedstängningen.  Restauranger och andra förplägnadsrörelser är stängda för kunder i de landskap där epidemiläget är allvarligast. 

Bestämmelserna om områdena utfärdas genom förordning av statsrådet. Förplägnadsrörelserna ska hållas stängda för kunder i de landskap som befinner sig i samhällsspridningsfasen eller accelerationsfasen. Med undantag av landskapet Södra Österbotten gäller detta samma landskap som omfattas av nedstängningen för närvarande. Läget i landskapet Södra Österbotten ska ses över på nytt till imorgon den 23 mars. 

 1. Nyland  
 2. Egentliga Finland
 3. Satakunta
 4. Egentliga Tavastland 
 5. Birkaland
 6. Päijänne-Tavastland 
 7. Kymmenedalen  
 8. Södra Karelen 
 9. Södra Savolax
 10. Mellersta Finland
 11. Österbotten
 12. Norra Österbotten
 13. Lappland
 14. Åland

Följande landskap omfattas inte av stängningsskyldigheten: Norra Karelen, Mellersta Österbotten, Kajanaland och Norra Savolax. I dessa områden ska förplägnadsrörelserna iaktta lagen om smittsamma sjukdomar och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

De förplägnadsrörelser som fortsättningsvis är stängda är bland annat kaféer, restauranger, barer och nattklubbar som är öppna för allmänheten. Begränsningen gäller också terrasser. Stängningsskyldigheten gäller inte till exempel de matsalar i äldreboenden eller de personalrestauranger som inte är öppna för andra kunder.

Restauranger och kaféer kan under nedstängningen sälja matportioner som kunderna hämtar eller som de levererar till kunderna antingen själva eller via andra tjänsteleverantörer.

Arbets- och näringsministeriet har berett en stödmodell för skälig kompensation till sådana företag som omfattas av de gällande nedstängningsåtgärderna. Stödmodellen genomförs som en del av kostnadsstödet. Förslaget är för närvarande under behandling i riksdagen. 

Ytterligare information: Liisa Huhtala, regeringsråd, tfn 029 504 7062 (stängningen av restauranger), Mikko Huuskonen, industriråd, tfn 0295 063 732 (frågor om kostnadsstödet), arbets- och näringsministeriet och Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821

Back to top