Government and ministries Media
Menu

Regeringen utsåg Jutta Urpilainen till kommissionärskandidat

Statsrådets kommunikationsavdelning 13.6.2019 14.25 | Publicerad på svenska 13.6.2019 kl. 14.33
Pressmeddelande 308/2019

Torsdagen den 13 juni utsåg statsrådet riksdagsledamoten, pedagogie magistern Jutta Urpilainen till Finlands kommissionärskandidat till den kommande Europeiska kommissionen för mandatperioden 2019–2024.

Urpilainen har varit riksdagsledamot sedan 2003. Åren 2011–2014 var hon finansminister och statsministerns ställföreträdare. Hon har också varit riksdagens vice talman och medlem i riksdagens bankfullmäktige. Dessutom har hon varit ersättare i Finlands delegation i Europarådet, medlem i Finlands delegation i Nordiska rådet samt ordförande för styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen. Urpilainen har också tjänstgjort som utrikesministerns särskilda representant för fredsmedling.

Enligt EU-fördraget ska kommissionens ledamöter väljas på grundval av sin allmänna duglighet och sitt engagemang för Europa och bland personer vars oavhängighet inte kan ifrågasättas. Kommissionsledamöterna fullgör sina skyldigheter i unionens allmänna intresse. Varje EU-land har en kommissionsledamot.

Den nuvarande kommissionens mandatperiod löper ut den 31 oktober 2019. Utnämningen av den nya kommissionen för mandatperioden 2019–2024 inleds med val av kommissionens ordförande. Ordföranden samtalar med medlemsstaterna om deras kommissionärskandidater och beslutar om ledamöternas ansvarsområden. Europaparlamentet håller utfrågningar av kommissionärskandidaterna. Kommissionen godkänns kollektivt vid en omröstning i Europaparlamentet, varefter Europeiska rådet utser kommissionen.

Mer information om utnämningar i EU:s institutioner (vnk.fi)

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 315, statsrådets kansli

Back to top