Skip to content
Government and ministries
Media

Statsminister Marin: Vi klarar oss igenom krisen genom att stödja och hjälpa varandra

Statsrådets kommunikationsavdelning
17.4.2020 15.15
Pressmeddelande 262/202

Undantagsförhållandena påverkar oss alla. Vi har blivit tvungna att begränsa och ge upp många saker som är viktiga för oss. Många av oss bär hela tiden på en oro om vår egna och våra närståendes hälsa och ork, utkomst och vardag. Medan krisen pågår är det bra att stanna upp och fundera på hur vi själva orkar och hur vi kan stödja varandra under denna svåra tid.

”Vi står alla på vårt eget sätt inför exceptionella tider och förhållanden i vår vardag. Trots att krisen är gemensam berör den människor på olika sätt”, konstaterar statsminister Sanna Marin.

Projektet Finland fixar det sätter igång

Statsrådet vill stödja finländarnas vardag. Projektet Finland fixar det har som mål att involvera och engagera alla och att synliggöra det viktiga arbete som utförs i vardagen på olika håll i vårt samhälle. Projektet är ett paraply som under sig samlar olika evenemang: i dagsläget virtuella evenemang, och senare när undantagsförhållandena upphört evenemang i den fysiska världen. Projektet pågår till januari 2021, men förhoppningen är att det ska utgöra grunden för något mer permanent. Något som bär långt in i framtiden.

”Det är med tacksamhet vi ser så många människor, organisationer och företag vilja hjälpa och stödja andra. Någon går till butiken för en äldre person, en annan hjälper en skolelev med distansuppgifterna, medan en tredje sliter hårt i sin vardag för att trygga andras hälsa och välbefinnande. I svåra tider behövs både små och stora gärningar”, säger statsminister Marin.

Fastän projektet precis har startat har redan 16 organisationer anslutit sig: Finlands Röda Kors, flygräddningssällskapet Suomen Lentopelastusseura SLPS, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, Försvarsutbildningsföreningen, Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf, Finlands Räddningshundförbund rf, Arbetarnas Idrottsförbund AIF rf, Finlands Scouter, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, Mannerheims Barnskyddsförbund rf, Räddningsbranschens Centralorganisation rf, Finlands Radioamatörförbund rf, Maanpuolustusnaisten Liitto ry, Marttaliitto, Allians rf och Rädda barnen. Ännu fler håller på att ansluta sig.

Dela din egen historia med hashtaggarna #finlandfixardet #tillsammans

Med hashtaggarna #finlandfixardet #tillsammans delar statsrådets kommunikation och samarbetspartner stämningar och ögonblick från ett Finland där vi hjälper, stöder och uppmuntrar varandra.

Mer information om projektet finlandfixardet.fi

De flesta berättar att de hjälpt andra under coronakrisen 

Hjälper folk verkligen varandra? Svaret är ja. Majoriteten av Finlands befolkning uppger att de hjälpt någon annan under coronakrisen. Vanligast är det att man erbjudit hjälp åt en familjemedlem eller en släkting som inte bor i samma hushåll. Också vänner, småföretagare och grannar har fått hjälp. Viljan att hjälpa kommer fram i en enkät som statsrådets kansli beställt av Statistikcentralen som undersökte 15–74-åriga finländares åsikter. Webbenkäten genomfördes den 2–5 april 2020.

Finländarna upplever att de får tillräckligt med information om coronakrisens inverkan på sin egen vardag. Nio av tio (89 %) svarade att de fått bra eller ganska bra information om coronakrisens inverkan på deras liv. Lättast har det varit att få informationen genom de stora medierna, tv och dagstidningar, men de som svarade upplevde också att diskussioner på arbetsplatsen, på studieplatsen och med vänner varit viktiga. Finländarna är nöjda med myndigheternas kommunikation om coronaläget. Kommunikationen upplevs som tillförlitlig och objektiv.

Information gör det lättare att engagera sig. Alla de som svarade uppgav 96 procent att de följt myndigheternas anvisningar väl eller ganska väl. Majoriteten (87 %) har gjort detta villigt eller ganska villigt.

Kansalaispulssi (Resultaten i Statistikcentralens enkätundersökning)

Ytterligare information: Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821, statsrådets kansli, och Antti Sillanpää, specialforskare, tfn 0295 140 012, sekretariatet för säkerhetskommittén

Back to top