Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade Finlands deltagande i krishantering, Finlands Natopartnerskap, Kina och försvarsredogörelsen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 21.5.2021 12.50 | Publicerad på svenska 24.5.2021 kl. 10.20
Pressmeddelande 329/2021

Vid sitt möte fredagen den 21 maj 2021 diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott frågor som rör internationell krishantering. För närvarande deltar Finland i tio militära krishanteringsinsatser med sammanlagt cirka 360 soldater inom ramen för FN, EU och Nato samt den internationella koalitionen mot Isis.

Vid mötet fastställdes att Finlands deltagande i krishantering i Afrika stärks i enlighet med riktlinjerna i den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen och rekommendationerna från den parlamentariska krishanteringskommittén, så att Finland förbereder sig på att stegvis öka sitt deltagande i EU:s militära utbildningsinsats i Mali. Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet fastställde också att Finland deltar i beredskapsturen för Natos snabbinsatsstyrkor (NRF) med ett jägarkompani 2023 och med en röjdykaravdelning 2024. Finland har deltagit i NRF-styrkornas supplementära verksamhet sedan 2012, och deltagandet är en viktig del av Finlands partnerskapssamarbete med Nato.

Presidenten och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet tog också del av en översikt över Natos utveckling och aktuella frågor som rör Finlands Natopartnerskap. Finland fortgår med sitt intensiva partnerskapssamarbete med Nato.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade även statsförvaltningens handlingsplan gällande Kina.

Dessutom behandlade presidenten och ministerutskottet beredningen av försvarsredogörelsen.

Ytterligare information: Tanja Jääskeläinen, biträdande avdelningschef, tfn 0295 350 303, Piritta Asunmaa, avdelningschef (Kina), tfn 0295 350 353, utrikesministeriet; Esa Pulkkinen, överdirektör, tfn 0295 140 300, försvarsministeriet

Anna-Maja Henriksson Annika Saarikko Antti Kaikkonen Jussi Saramo Pekka Haavisto Sanna Marin Ville Skinnari
Back to top