Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Statsminister Marin och Indiens premiärminister Modi diskuterade möjligheterna till fördjupat samarbete inom digitalisering och hållbar utveckling

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 16.3.2021 16.11 | Publicerad på svenska 16.3.2021 kl. 16.27
Pressmeddelande 167/2021

Statsminister Sanna Marin och Indiens premiärminister Narendra Modi träffades vid ett bilateralt distansmöte den 16 mars 2021. Vid sitt första möte förde statsminister Marin och premiärminister Modi en ingående diskussion om konkreta möjligheter att fördjupa samarbetet mellan sina länder och om många internationella ärenden.

Statsminister Marin framhöll betydelsen av jämställdhet och i synnerhet kvinnors och flickors rättigheter för samhället och ekonomin. Statsminister Marin berättade för premiärminister Modi om människorättsperspektivet i Finlands utrikespolitik och om Finlands kandidatur till en plats i FN:s råd för mänskliga rättigheter för perioden 2022–2024.
 
Därtill betonade statsminister Marin den roll som högklassig utbildning spelar i samhället. Indien bereder för närvarande en reform av sitt utbildningssystem, och inom detta område finns många möjligheter till samarbete mellan Finland och Indien.
 
Statsminister Marin och premiärminister Modi diskuterade möjligheterna att intensifiera de bilaterala relationerna inom handel och investeringar, vetenskap, innovationer och hållbar utveckling. Mellan Finland och Indien har byggts upp flera partnerskap som främjar bland annat hållbar utveckling och digitalisering.
 
Vid diskussionen konstaterades möjligheter till fördjupat samarbete just inom ny teknik och digitalisering, till exempel vad gäller utvecklandet av 6G-teknik, kvantdatorteknik och artificiell intelligens. Finland och Indien har mycket att erbjuda varandra vad gäller utnyttjandet av dessa.
 
Bekämpningen av klimatförändringen behandlades både som ett internationellt tema och med utgångspunkt i Indiens och Finlands klimatinitiativ. I Finlands och Indiens gemensamma uttalande, som offentliggjordes i samband med dagens möte, nämns bland annat Indiens initiativ till en internationell solenergiallians (ISA), som ska främja användningen av solenergi, och Finlands och Chiles gemensamma initiativ till finansministrarnas klimatkoalition.
 
Också reformen av FN togs upp till diskussion. I detta sammanhang konstaterade statsminister Marin att Finland stöder Indiens ambition att bli permanent medlem i FN:s säkerhetsråd.
 
Vid mötet behandlades även relationerna mellan EU och Indien, som ministrarna nästa gång har tillfälle att diskutera i samband med toppmötet mellan EU och Indien i Porto den 8 maj 2021. Statsminister Marin och premiärminister Modi diskuterade kort också regionala ärenden, såsom situationen i Myanmar och Afghanistan samt det arktiska samarbetet och Afrika.

Finland och Indien gick i samband med dagens möte ut med ett gemensamt uttalande, där bland annat konkreta insatser för att fördjupa samarbetet mellan länderna och betydelsen av multilateralt regelbaserat samarbete i världen betonas.

Finlands statsminister och Indiens premiärminister träffades senast i samband med mötet mellan de nordiska länderna och Indien i Stockholm 2018.

Ytterligare information: Lauri Voionmaa, statsministerns specialmedarbetare (internationella ärenden), tfn 050 421 0422, statsrådets kansli, Ari Tasanen, ambassadråd, tfn 050 412 6881, utrikesministeriet, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Back to top