Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Statsminister Marin deltar i extra möte i Europeiska rådet

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.5.2022 15.42 | Publicerad på svenska 25.5.2022 kl. 16.02
Pressmeddelande 340/2022

Statsminister Sanna Marin deltar i ett extra möte i Europeiska rådet i Bryssel måndagen den 30 och tisdagen den 31 maj. Teman för mötet är Ukraina, energi, försvar och livsmedelstrygghet.

Europeiska rådet kommer att diskutera det ekonomiska stödet till Ukraina på kort sikt och under återuppbyggnadsfasen. Dessutom fortsätter EU-ländernas ledare diskussionen om olika metoder för att så snabbt som möjligt fasa ut energi importerad från Ryssland och diskussionen om att stärka EU:s försvarssamarbete och utveckla förmågorna. På dagordningen står också de allvarliga konsekvenser som Rysslands invasion av Ukraina har för den globala livsmedelstryggheten.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Back to top