Skip to content
Government and ministries
Media
Valtioneuvosto frontpage

Vi tacklar coronaviruset tillsammans – sprid tillförlitlig information

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 22.3.2020 15.43 | Publicerad på svenska 23.3.2020 kl. 9.45
Pressmeddelande 160/2020

Statsrådets kansli har inlett ett samarbete med försörjningsberedskapsorganisationen Mediapool och företaget inom influerarmarknadsföring PING Helsinki. Syftet med samarbetet är att stödja influerare i sociala medier i att sprida information om coronaviruset till sina läsare och följare.

- Myndigheternas kommunikation och traditionella medier når en stor del av finländarna, men det är klart att myndigheternas budskap inte alltid når alla befolkningsgrupper. Målet för samarbetet är att informationen bättre ska nå dem som står utanför de traditionella medierna och den traditionella kommunikationen, säger statsrådets kommunikationsdirektör Päivi Anttikoski.

- Finland är veterligen det enda landet i världen som har definierat influerare i sociala medier som kritiska aktörer med tanke på försörjningsberedskapen. I den rådande exceptionella situationen spelar influerarna en mycket viktig roll när det gäller att sprida information.

Allas insats behövs i kampen mot coronaviruset. I kommunikationen framhävs särskilt betydelsen av tillförlitlighet och ansvarsfullhet. Var och en av oss kan bidra genom att följa myndigheternas anvisningar och sprida information till sina närstående och bekanta. Varje delning i sociala medier är viktig. 

PING Helsinki ordnar tillsammans med Mediapool och statsrådets kansli ett webbseminarium om temat tisdagen den 24 mars kl. 9–11. Bekanta dig med programmet och anmäl dig. 

Ytterligare information: Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821 och Jussi Toivanen, ledande kommunikationsexpert, tfn 0295 160 141

Back to top